פרלמנט

סיכום חודש נובמבר בפרלמנט

 

בעקבות הדיון המרתק שערכנו בחודש שעבר בנושא הבאת "כלי נשק" למשחק ניסחה ועדת פרלמנט הצעת חוק הכוללת את הרעיונות העיקריים שעלו –

מותר להביא "כלי נשק" למשחק לבית הספר (בתנאי שאינם חדים ואינם עשויים חומר קשיח שיכול לפצוע). המשחק בכלי הנשק יותר רק בזמן הפנאי הגדול ביומיים קבועים מראש*, בשטח המזרח הרחוק (מבנה וחצר) ובהשגחת איש צוות. נציגים של קבוצת המשחקים יטלו אחריות לקבוע, לנסח ולפרסם רשימת חוקים למשחק עצמו

בעד: 25  נגד: 7 נמנעים:1

החוק עבר

ועדת התלמידים האחראית על ניסוח ופרסום חוקי המשחקים: אמיר, נעם .פ., איתי, אורי .ה., עמית .ד., עמית .ק., יואב, רועי, צבי ושקד.

 

18.11.16

דיון והצבעה בהצעתה של ליטל:

בכל יום שישי יתכנסו כל באי בית הספר למפגש מליאה בית ספרית לכעשר דקות על מנת להודיע הודעות כלליות ולהציג את נושא הדיון בפרלמנט של אותו יום. לאחר מפגש המליאה יוכלו לצאת כל אלה שאינם מעוניינים להשתתף בדיון.

בעד: 31  נגד: 1  נמנע:0

החוק עבר

 

הצעות חודש דצמבר

לפניכם הדיונים שייערכו בחודש דצמבר:

 

2.12

הצעתה של לימור בן אברהם:

חוק הנוגע לתיעוד ישיבות והחלטות ועדות:

  • יש לערוך פרוטוקולים במבנה קבוע בכל ועדות ביה"ס, נגישים וגלויים לכולם.
  • ועדות קבלת מורים, קבלת תלמידים, משמעת (פרט לישיבות שיפוטיות שלהן טפסים משלהן) וערעורים – רק תמצית ללא שמות והפרטים יהיו חסויים.
  • ועדת ביקורת- מכיוון שהדיונים חסויים, ייצא דוח לקהילה לפחות אחת לשנה

 

9.12

הצעתם של נעם פרי וליטל זיסוביץ:

בכל התכנסות פרלמנט לא יעלו מספר קולות ההורים על מספר קולות הילדים.

 

16.12

הצעתה של מעין מאור:

מותר בבית הספר שימוש חופשי במכשירים סלולריים.

הועדה דנה בהצעה זו והחליטה כי פרלמנט זה יכלול הצבעה על שלוש אפשרויות.  נכריע יחד איזה מהאפשרויות מקבלת את מירב הקולות:

  1. שימוש במכשירים ללא הגבלה
  2. שימוש במכשירים עם הגבלות
  3. איסור שימוש במכשירים.

חשוב לציין – אם תבחר האפשרות השניה (שימוש עם הגבלות), תקום ועדה שתקבע את ההגבלות ותביאם להצבעה בפרלמנט. עד פרסום ההגבלות והצבעה עליהם בפרלמנט תקף החוק הקיים – כלומר, איסור שימוש במכשירים.

 

23.12

הצעתם של גייל, נוגה, נעמה ר., עמית ד., גל וגאיה ו.:

במהלך יום הלימודים מותר לצאת לחצר בזמן גשם.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים