בית החינוך הדמוקרטי "שחף" בשוהם הוקם על ידי עמותת הורים בשנת 2002. בית החינוך פעל כבית ספר וגן  פרטיים, במימון עצמי והושתת על עקרונות פדגוגיים הומניסטיים-דמוקרטיים. הקמתו של בית הספר היתה חלק מתנועת הורים, ששאפו להקים מסגרות אלטרנטיביות שונות. "שחף" כמו מסגרות אלטרנטיביות דומות, היה קטן, משפחתי ולא סטנדרטי. זכויות הילדים הן בעלות משמעות רבה והלימודים לפי בחירת הילדים עצמם. אופי הלימודים הותאם לידע ולאופי של הלומדים ושל המורים, שהיו אמונים על גירוי סקרנותם של הילדים.

בשנת 2010 לאחר מאבק ממושך קיבל בית הספר הכרה חלקית של משרד החינוך וזכה במעמד "מוכר שאינו רשמי".

בשנת 2013 החלה תכונה במשרד החינוך שהתבטאה בנשיאת עיניים למודל חדש המשלב למידה המתחשבת יותר בלומד וצרכיו ושמה את המרוץ אחר הציונים בצד. כחלק מהמגמה, ביקש משרד החינוך בראשותו של שי פירון להוציא לדרך תהליך שבסופו נכללו בתי הספר הדמוקרטיים בחינוך הממלכתי. מהלך שכזה יצר אפשרות לבתי הספר לקבל לגיטימציה לקיומם ולמשנתם הפדגוגית ולהפחית את שכר הלימוד כתוצאה מתקצוב על ידי המשרד.

לאחר הקמת ועדה, דיונים ומשא ומתן משותף (אתר בית החינוך גבעולים, 2015) אושר המודל הפדגוגי של בתי הספר הדמוקרטיים : משרד החינוך יאפשר לבתי הספר לימוד מקצועות ליבה בבחירה חופשית ולפי קצב ההתקדמות האישי של כל תלמיד, וכל בית ספר ימשיך להתנהל תוך שימוש במנגנונים הדמוקרטיים המקובלים בו.

התהליך עוד לא הסתיים וגם בימים אלה שוקדים בתי החינוך הדמוקרטיים ושחף ביניהם על התוויית דרכי הפעולה תחת המטריה של משרד החינוך, ובכל זאת, במבט לאחור, נעים להתבונן ולראות את הדרך הארוכה וההישגים שהשגנו.

 

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים