בית הספר הדמוקרטי "שחף" מאורגן באופן דמוקרטי. העיקרון הדמוקרטי המנחה הוא עיקרון הפרדת הרשויות. בבית ספר ארבע רשויות שונות: מחוקקת, מבצעת, שופטת ומבקרת. עיקרון הפרדת הרשויות עליו אנו מקפידים מייצר התנהלות של בלמים ואיזונים ומוציא מתוך הדמוקרטיה את זרע הפורענות הטמון בה. כל חברי קהילת בית ספר (תלמידים, הורים ואנשי צוות) מוזמנים לקחת חלק בהפעלת כל אחת מן הרשויות ואנו רואים בשותפות בהפעלת המערך הדמוקרטי את אחד מעמודי התווך של הפדגוגיה הבית ספרית וזהו חלק בלתי נפרד מתהליכי הלמידה בבית ספר.

רשות מחוקקת –  הפרלמנט, מתכנס אחת לשבוע בבית ספר בשעות הבוקר וארבע פעמים בשנה בשעות אחר הצהריים באופן יזום. את הפרלמנט מנהלת ועדת פרלמנט. בישיבות הפרלמנט נקבעים כל חוקי בית ספר.

רשות מבצעת – מורכבת מועדות ביצועיות שונות האחראיות ליישם ולבצע את אשר מוחלט על ידי הפרלמנט. ישנן ועדות המחויבות חוקה ותמיד פועלות וישנן ועדות שונות המוקמות על ידי הפרלמנט ואשר הגדרתן ופעילותן משתנה משנה לשנה.

רשות שופטת – מורכבת מועדת משמעת, ועדת גישור וועדת ערעורים. כל אדם בבית הספר יכול להשתמש בכל אחת מן הועדות הללו, כל אדם יכול להישפט על ידן.

רשות מבקרת – ועדת ביקורת של בית ספר. עניינה בדיקת הניהול התקין של כל דבר ועניין בבית ספר. זו ועדה שגם מקבלת פניות לבדיקה וגם יוזמת בדיקות משל עצמה.

 

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים