שבוע הלימודים בשחף

גן "שחף"

בימים א'-ה',  7:30-:13:30

ביום ו' 8:00-12:30

בית הספר

    א ב ג ד ה
1. בוקר טוב חונך 8:00-8:15          
2 8:15-9:00          
הפסקה 9:00-9:15          
3 9:15-10:00          
הפנאי הגדול 10:00-10:50          
4 10:50-11:30          
הפסקה 11:30-11:45          
5 11:45-12:30          
הפסקה 12:30-12:45          
6 12:45-13:30          
7 13:30-14:15          

יום שישי

1 8:30-8:40 בוקר טוב חונך
2. 8:40-9:25 פרלמנט לכל הקהילה
הפסקה 9:25-9:35  
3 9:35-10:20  
4 10:20-11:05  
הפסקה 11:05-11:30  
ניקיון 11:30-11:45  
5 11:45-12:30  

 

 

 

כיתה א

  א ב ג ד ה ו
בוקר טוב חונך            
שיעור 1

8:15-9:00

 

אמנות קבוצה 2 – אנגליה/ עברית קבוצה 1 – ברזיל

עברית קבוצה 1 – ברזיל/ מתמטיקה קבוצה 2 – ונצואלה מדעי הסביבה – ברזיל/ תכנות תנועה ורובוטיקה – ונצואלה/ גיטרה – הולנד מפגש מיכל – בית א-ב גלית כיתה מלאה

"איזה חג לי"

ונצואלה

ספרותאטרון בירו – הולנד

 

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

אמנות קבוצה 1 – אנגליה/ עברית קבוצה 2 – ברזיל עברית קבוצה 2 – בית א-ב/ מתמטיקה קבוצה 1 – ברזיל/ RDND – חצר מזרח רחוק סקראץ – ונצואלה/ יצירתיות – בית א-ב/ מדעי הסביבה – ברזיל מתמטיקה קבוצה 1 – ברזיל/ עברית קבוצה 2 – ונצואלה מתמטיקה כיתה מלאה

ברזיל

מתמטיקה כל הכיתה – ברזיל

 

9:30-10:15

פנאי

10:00-10:50

מרכז תאטרון – הולנד

 

מרכז קיימות – אוקיינוס/

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

10-10:30 שיקום ספרייה

מרכז קיימות – אוקיינוס/

שירה ופיתוח קול – הולנד

מרכז מחול מרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

עברית כל הכיתה – ברזיל

 

10:30-11:15

שיעור 3

10:50-11:35

שעת חונכות עם ילדי בית הספר מועדון קריאה – ספרייה/

RDND – חצר מזרח רחוק

חנג – אוקיינוס מתמטיקה קבוצה 2 – ברזיל/ עברית קבוצה 1 – ונצואלה סקרנות – נושא אישי פרלמנט/מפגש

 

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

כישורי חיים – הולנד קיימות עם רובי ושוראיה אנגלית – הודו חנ"ג / מחול סקרנות – נושא אישי  
שיעור 5

12:45-13:30

מפגש גלית /שירה – בית וברזיל מפגש גלית/מיכל/שירה – בית, ונצואלה וברזיל תאטרון – הולנד/ אוצרות קדם א – ונצואלה/ יצירתיות ערן – בית א-ב  

בעלי חיים

מפגש מיכל/גלית/שירה – בית, ברזיל וונצואלה  

 

 

 

 

 

כיתה ב

  א ב ג ד ה ו
בוקר טוב חונך            
שיעור 1

8:15-9:00

חנ"ג – אוקיינוס

 

 

כישורי חיים – הולנד מדעי הסביבה – ברזיל/

תכנות תנועה ורובוטיקה – ונצואלה/

 

וועדות/

שיעור עם בירו

מתמטיקה כל הכיתה – ברזיל מתמטיקה קבוצה 2 – ברזיל/ עברית קבוצה 1 – אנגליה

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

תאטרון – הולנד/ יצירתיות – בית א-ב

 

 

 

סקראץ – ונצואלה/ RDND – חצר מזרח רחוק מדעי הסביבה – ברזיל/ יצירתיות – בית א-ב/ שירה ופיתוח קול – הולנד אוצרות קדם – הודו

 

בעלי חיים

ונצואלה

ספרותאטרון בירו – הולנד

 

9:30-10:15

פנאי

10:00-10:50

מרכז תאטרון – הולנד

ועדת עיתון – ונצואלה

מרכז קיימות – אוקיינוס/

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מרכז קיימות – אוקיינוס/ שירה ופיתוח קול – הולנד מרכז מחול – מזרח רחוק מרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מתמטיקה קבוצה 1 – ונצואלה/ עברית קבוצה 2 – אנגליה

10:30-11:15

שיעור 3

10:50-11:35

אמנות קבוצה 2 – אנגליה/ עברית קבוצה 1 – ברזיל עברית קבוצה 1 – אוסטרליה/מתמטיקה קבוצה 2 – ברזיל/

 

אנגלית – הודו/

 

מחול – בית אב/ שירה ופיתוח קול-הולנד

/ יצירתיות-בית גד

סקרנות – נושא אישי פרלמנט/מפגש

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

אמנות קבוצה 1 – אנגליה/

עברית קבוצה 2 – ברזיל

עברית קבוצה 2 – אוסטרליה/ מתמטיקה קבוצה 1 – ברזיל חנ"ג – אוקיינוס/

 

מועדון קריאה – ספרייה

 

סקרנות – נושא אישי  
שיעור 5

12:45-13:30

מפגש גלית/שירה  – ברזיל וונצואלה מפגש מיכל/גלית/שירה

ברזיל, ונצואלה ובית

גיטרה – אנגליה/ יצירתיות – ברזיל  

מתמטיקה כל הכיתה – ברזיל

מפגש גלית/מיכל/שירה

בית, ונצואלה וברזיל

 

 

 

 

 

 

כיתה ג

  א ב ג ד ה ו
בוקר טוב חונך            
שיעור 1

8:15-9:00

מתמטיקה  – פרו / ניסויים בכיף- אורוגוואי /

קולנוע – ונצואלה

עברית – אוסטרליה/

מדעי הסביבה – יפן

 

אנגלית קבוצה 1 – הודו/ מתמטיקה – פרו וועדות/

שיעור עם בירו

עברית – אנגליה/ כישורי חיים – יפן אנגלית קבוצה 2 – הודו/ מתמטיקה – פרו

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

ספרותאטרון – יפן/

מתמטיקה – פרו /

יצירתיות/

עברית – ונצואלה

עברית – אוסטרליה/ ערבית – הודו/

RDND – חצר מזרח רחוק/

מתמטיקה – פרו

חנג – אוקיינוס/ מועדון  קריאה – ספריה/ שירה ופיתוח קול – הולנד מרכז אמנות – אנגליה/

מדעי הסביבה – יפן/

עברית – אנגליה עברית – אנגליה

 

9:30-10:15

פנאי

10:00-10:50

מרכז תאטרון – הולנד

ועדת עיתון – ונצואלה

 

מרכז קיימות – אוקיינוס /

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מרכז קיימות – אוקיינוס

ליגות – אוקיינוס

שירה ופיתוח קול – הולנד

מתמטיקה – פרו

מרכז מחול – מזרח רחוק

מרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

אוצרות קדם – הודו/ גיטרה – בית ג-ד

 

 

10:30-11:15

שיעור 3

10:50-11:35

אנגלית קבוצה 2 – הודו/ מתמטיקה – פרו אמנות – אנגליה/ מתמטיקה – פרו/

RDND – חצר מזרח רחוק

עברית – ברזיל חנג – אוקיינוס/

מרכז אמנות – אנגליה

/ יצירתיות בג/

שיעור עם רובי/

סקרנות – נושא אישי פרלמנט/מפגש

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

אנגלית קבוצה 1 – יפן/

מתמטיקה – פרו/

אמנות – אנגליה/ קולנוע – ונצואלה/ מתמטיקה – פרו מפגש אבי – בית גד/ רובי – יפן שיעור עם רובי/

אמנות – אנגליה

 

סקרנות – נושא אישי  
שיעור 5

12:45-13:30

מפגש בירו –

בית ג-ד

מפגש – בית, הולנד ואנגליה עברית – ברזיל/ מתמטיקה – פרו אמנות – אנגליה/ מחול – בית ג-ד/

מתמטיקה – פרו

מפגש בירו/רובי/אבי – בית אנגליה והולנד  

 

 

 

 

 

כיתה ד

  א ב ג ד ה ו
בוקר טוב חונך            
שיעור 1

8:15-9:00

אנגלית קבוצה 2 – הודו/  מתמטיקה – פרו עברית – אוסטרליה/ מדעי הסביבה – יפן מתמטיקה – פרו/ חנ"ג וועדות/

שיעור עם בירו

עברית – אנגליה / קולנוע – ונצואלה *תחנה מרכזית מתמטיקה – פרו

 

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

אנגלית קבוצה 1 – הודו/

מתמטיקה – פרו

עברית – ונצואלה

 

עברית – אוסטרליה

 

RDND – חצר מזרח רחוק

/מתמטיקה – פרו

אנגלית קבוצה 2 – הודו/ מועדון קריאה – ספריה מרכז אמנות – אנגליה/ מדעי הסביבה – יפן/

 

עברית – אנגליה / כישורי חיים – יפן *תחנה מרכזית

עברית – אנגליה

9:30-10:15

פנאי

10:00-10:50

מרכז תאטרון – הולנד

ועדת עיתון – ונצואלה

 

מרכז קיימות – אוקיינוס/

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מרכז קיימות – אוקיינוס

ליגות – אוקיינוס

שירה ופיתוח קול – הולנד

מתמטיקה – פרו /

מרכז מחול – מזרח רחוק

מרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

שיעור עם בירו – הולנד/

גיטרה – בית ג-ד/ אוצרות קדם – הודו

10:30-11:15

שיעור 3

10:50-11:35

חונכות גנים – הולנד וגנים/

מתמטיקה – פרו

ערבית – הודו/ אמנות – אנגליה/ מתמטיקה – פרו/

RDND – חצר מזרח רחוק

עברית – ברזיל

/ קולנוע – ונצואלה

מרכז אמנות – אנגליה /

חקר רובוטיקה עם רובי /

ספרותאטרון – יפן

סקרנות – נושא אישי פרלמנט/מפגש

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

מתמטיקה – פרו/

חנ"ג – אוקיינוס

אמנות – אנגליה/ מתמטיקה – פרו מפגש אבי/רובי – בית ואנגליה חקר רובוטיקה עם רובי / אמנות – אנגליה סקרנות – נושא אישי  
שיעור 5

12:45-13:30

אנגלית כל הקבוצה – הודו ויפן מפגש אבי/רובי/בירו – בית הולנד ואנגליה אנגלית קבוצה 1 – הודו/

מתמטיקה – פרו/

עברית – ברזיל

אמנות – אנגליה/ מחול – בית ג-ד/ מתמטיקה – פרו מפגש בירו/אבי/רובי – בית אנגליה והולנד  

 

 

 

 

 

כיתה ה

  א ב ג ד ה ו
בוקר טוב חונך            
שיעור 1

8:15-9:00

מתמטיקה – פרו/ היסטוריה – הודו/

אמנות – אנגליה

אמנות – אנגליה/ מתמטיקה – פרו/ עברית – אוסטרליה וועדות/

שיעור עם בירו

קולנוע – ונצואלה/ עברית-אוסטרליה *תחנה מרכזית מתמטיקה – פרו

 

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

מתמטיקה – פרו/ עברית – אוסטרליה ספרותאטרון – הולנד/ אמנות – אנגליה/

RDND – חצר מזרח רחוק /

מתמטיקה – פרו

אמנות – אנגליה

/ עברית – אוסטרליה

חנג – אוקיינוס/

עברית – אוסטרליה/ מרכז אמנות – אנגליה/

 

 עברית-אוסטרליה/ שירה ופיתוח קול-הולנד *תחנה מרכזית 9:30-10:15
פנאי

10:00-10:50

חנ"ג – אוקיינוס /

מרכז תאטרון – הולנד

ועדת עיתון – ונצואלה

מרכז קיימות – אוקיינוס/

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מרכז קיימות – אוקיינוס

ליגות – אוקיינוס

מתמטיקה – פרו

שירה ופיתוח קול – הולנד /

מרכז מחול-מזרח רחוק

 מרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מדעי הסביבה – יפן/

עברית – אוסטרליה/

10:30-11:15

שיעור 3

10:50-11:35

חונכות גנים – הולנד וגנים/ עברית – אוסטרליה/ מתמטיקה – פרו מתמטיקה – פרו/

RDND – חצר מזרח רחוק

ערבית – אוסטרליה

/ קולנוע – ונצואלה

אנגלית קבוצה 1 – הודו/

עברית – אוסטרליה/

מרכז אמנות – אנגליה

חקר רובוטיקה עם רובי

סקרנות – נושא אישי פרלמנט/מפגש

 

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

מתמטיקה – פרו/

עברית – אוסטרליה/ אנגלית קבוצה 1 – הודו

אנגלית קבוצה 2 – הודו/ מתמטיקה – פרו/ ערבית – אוסטרליה

/ שירה ופיתוח קול – הולנד/

 

מפגש סיביל/איריס – בית והודו

/ מחול  – מזרח רחוק

חקר רובוטיקה עם רובי

סקרנות – נושא אישי  
שיעור 5

12:45-13:30

מפגש איריס/ סיביל – בית והודו אנגלית כל הכיתה – אוסטרליה מדעי הסביבה – יפן/ היסטוריה – אוסטרליה/ מתמטיקה – פרו אנגלית קבוצה 2 – הודו/

מתמטיקה – פרו/

עברית – אוסטרליה

מפגש איריס/סיביל

/ גולן מזרחנות  – בית, הודו ויפן

 

 

 

 

 

 

 

כיתה ו

  א ב ג ד ה ו
בוקר טוב חונך            
שיעור 1

8:15-9:00

אנגלית – בית ה-ו

 

היסטוריה – הודו

/ אמנות – אנגליה

 

אמנות – אנגליה/

עברית – אוסטרליה

וועדות/

שיעור עם בירו

עברית – אוסטרליה *תחנה מרכזית

 

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

חנ"ג – אוקיינוס/

עברית – אוסטרליה

אמנות – אנגליה/

RDND – חצר מזרח רחוק

אמנות – אנגליה/

עברית – אוסטרליה/ מתמטיקה – פרו

 

אנגלית – בית ה-ו/  עברית – אוסטרליה/ מרכז אמנות – אנגליה עברית – אוסטרליה / קולנוע – ונצואלה/ שירה ופיתוח קול-הולנד *תחנה מרכזית/

 

9:30-10:15

פנאי

10:00-10:50

מרכז תאטרון – הולנד

מתמטיקה – פרו

ועדת עיתון – ונצואלה

מרכז קיימות  – אוקיינוס/ מתמטיקה – פרו/

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

 

10-10:30 שיקום ספרייה

ליגות – אוקיינוס

מרכז קיימות – אוקיינוס

שירה ופיתוח קול – הולנד /

מרכז מחול – מזרח רחוק

 

 

מרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מדעי הסביבה – יפן/ עברית – אוסטרליה/

10:30-11:15

שיעור 3

10:50-11:35

חונכות גנים – הולנד וגנים/ עברית – אוסטרליה/ אנגלית – בית ה-ו/

RDND – חצר מזרח רחוק

ערבית – אוסטרליה/

מתמטיקה – פרו

עברית – אוסטרליה/ מרכז אמנות – אנגליה /

מתמטיקה – פרו/

חקר רובוטיקה עם רובי

סקרנות – נושא אישי מפגש/פרלמנט

 

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

 

קולנוע – ונצואלה/

עברית – אוסטרליה

ספרותאטרון – הולנד ערבית – אוסטרליה/ מתמטיקה – פרו/

שירה ופיתוח קול – הולנד

מפגש איריס/סיביל – בית והודו

חקר רובוטיקה עם רובי

סקרנות – נושא אישי  
שיעור 5

12:45-13:30

מפגש איריס/סיביל – בית והודו כישורי חיים – הודו/ מתמטיקה – פרו היסטוריה – אוסטרליה/

מדעי הסביבה – יפן

חנ"ג – אוקיינוס/

עברית – אוסטרליה

מפגש איריס/סיביל/גולן (מזרחנות) – בית הודו ויפן  

 

 

 

 

 

 

כיתה ז-ח

  א ב ג ד ה ו
בוקר טוב חונך            
שיעור 1

8:15-9:00

מפגש – בית ז-ח אנגלית – בית ז-ח היסטוריה – יפן/

עברית – אוסטרליה

וועדות/

שיעור עם בירו

ספרותאטרון – הולנד/ עברית – אוסטרליה *תחנה מרכזית

 

 

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

אנגלית – בית ז-ח/

עברית – אוסטרליה

אנגלית – בית ז-ח/

RDND – חצר מזרח רחוק

היסטוריה – יפן/

עברית – אוסטרליה/

מתמטיקה – פרו

 

עברית – אוסטרליה/

מרכז אמנות – אנגליה

קולנוע – ונצואלה/ עברית -אוסטרליה/ שירה ופיתוח קול-הולנד *תחנה מרכזית

9:30-10:15

פנאי

10:00-10:50

מרכז תאטרון – הולנד

מתמטיקה – פרו

ועדת עיתון – ונצואלה

מרכז קיימות – אוקיינוס /

מתמטיקה – פרו/

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

ליגות – אוקיינוס

מרכז קיימות – אוקיינוס

חנ"ג  – אוקיינוס/

שירה ופיתוח קול – הולנד

מרכז מחול

 

 

מרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

עברית – אוסטרליה

 

שיעור 3

10:50-11:35

חונכות גנים – הולנד וגנים/ עברית – אוסטרליה/  ספרותאטרון – הולנד/

RDND – חצר מזרח רחוק

אמנות – אנגליה/ מתמטיקה – פרו/  

מתמטיקה – פרו

עברית – אוסטרליה/ מרכז אמנות – אנגליה

חקר רובוטיקה עם רובי

סקרנות – נושא אישי פרלמנט/מפגש

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

קולנוע – ונצואלה/

עברית – אוסטרליה

ערבית – יפן/

 

אמנות – אנגליה/ מתמטיקה – פרו/

שירה ופיתוח קול – הולנד

מתמטיקה – פרו/

חקר רובוטיקה עם רובי

סקרנות – נושא אישי  
שיעור 5

12:45-13:30

חנג – אוקיינוס/

עברית – אוסטרליה

 

ערבית – יפן/ מתמטיקה – פרו מפגש ליטל – בית עברית – אוסטרליה/ מדעי הסביבה – יפן

 

מפגש ליטל/ליאת/

גולן (מזרחנות) – בית, יפן ואוסטרליה

 
שיעור 6

13:30-14:15

להקה – אבי עד 15:00          

                             

מיינדפולנס – סיביל

מנהיגות – ליאור שטיינפלד (אבא)

יחד נחיה – איריס

תכנות – אבי

יוגה – גלית ששון

רובוטיקה – רובי והורים מנטורים

                             

 

 

 

המערכת של _______________________________

  א ב ג ד ה ו
שיעור 1

8:15-9:00

 

 

 

 

    וועדות    
שיעור 2

9:15-10:00

 

 

 

 

         
פנאי

10:00-10:50

           
שיעור 3

10:50-11:35

 

 

 

 

        11:30-11:45

זמן ניקיון

שיעור 4

11:45-12:30

 

 

 

 

        מפגש/פרלמנט

11:45-12:30

 

שיעור 5

12:45-13:30

 

 

 

 

         

 

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים