התפישה החינוכית שבבסיס החינוך הדמוקרטי צומחת מתוך השאלה: מהו החינוך הראוי לחברה הדמוקרטית של המאה ה-21? ניתן למצוא שוני בין בית ספר דמוקרטי אחד למשנהו הנובע מהקהילות השונות המרכיבות כל בית ספר. יחד אם זאת, ישנם עקרונות מרכזיים ומנחים, אותם ננסה לפרוט בקצרה:

  • החינוך הדמוקרטי רואה בילדות תקופה בפני עצמה ולא הכנה לבגרות, ניתן דגש על מיצוי ההזדמנויות ללמידה וצמיחה שהם תולדה של חיים בהווה.
  • התהליכים החינוכיים מתמקדים בזכויות וחובות הפרט, בפרוצדורות דמוקרטיות ואקטיביזם חברתי.
  • הדיאלוג הוא מושג מרכזי ועומד בבסיס כל התהליכים הלימודיים- חברתיים-אישיים המאפיינים את חיי בית הספר.
  • החינוך הדמוקרטי שם את האדם במרכז, כך צרכיהם של ילדים, מורים והורים מקבלים התייחסות וכל פרט בקהילה מוזמן לבטא עצמו בצורה אותנטית וחופשית. ראיית הפרט היא ראייה הוליסטית הנותנת ביטוי לממדים רגשיים, פיזיים, חברתיים ואקדמאים.
  • ערך הבחירה הוא ערך מרכזי והוא בא לידי ביטוי בבחירת הילדים את תחומי הלימוד שלהם ואת צורות הלמידה. הבחירה נעשית מתוך חופש פעולה והכרות עצמית, תוך ליווי ויצירת  קשרי אמת בין ילדים ואנשי צוות, קשרים המבוססים על כבוד, פתיחות וכנות.
  • הידע הנלמד הוא תלוי הקשר, הוא אינו ממודר וסטטי אלא מתפתח ונמצא במארג של קשרים בין דיספלינות שונות. הלמידה היא פעילה, פעמים רבות עצמאית, ושמה לה למטרה לטפח אדם בעל סקרנות, תחומי עניין מגוונים ובעל הנעה ומשמעת פנימית. תהליך ההוראה-למידה נסוב סביב מפגש ודיאלוג בין מבוגר משמעותי לילד (או קבוצת ילדים) כך נוצר תהליך מיוחד בדינאמיות שלו ובהתאמתו לאישיות הייחודית של כל ילד ומורה.
  • המורה הדמוקרטי אינו בעל הידע הדיסציפלינארי המקיף שתפקידו לתווך את הידע ולהקנות לילדים כלים ומיומנויות דיסציפלינריות, אלא מבוגר המוביל את הלומדים במסע למידה כפול של הילד על העולם ועל עצמו.

יסודות אלו, יוצרים מבנה שבבסיסו התאמה לחיים החברתיים הדמוקרטיים – זהו חופש בתוך גבולות

 

(הכט, 2005; יהלום, רייכרט ואחרים, 2008; גרינברג, 2002; לסרי, 2004; דיואי, תש"ן; ניל, 1973).

 

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים