על פי חזוננו תהליך למידה משמעותי מושג ע"י מתן אפשרות לכל לומד להגדיר את נושא הלמידה ואת דרך הרכישה מתוך עולמו הפנימי וע"פ בחירתו. לפי תפיסה זו הפרט הוא זה שמכוון את עצמו לעבר תהליכי למידה  אישיים וקבוצתיים. למידה מסוג כזה מתייחסת לאינטליגנציות המרובות ואינה  יוצרת היררכיה בין תכני למידה שונים וסוגי למידה שונים. ע"י כך, אנו מקווים, מושגת מוטיבציה גבוהה, משמעות עמוקה ועידוד הסקרנות הטבעית של הלומד.

הלמידה בבית החינוך מתקיימת במקומות שונים ובצורות שונות, ובפני כל אחד עומדת האפשרות לבחור בין הפעילויות היזומות לבין פעילות חופשית ועצמית. זאת מתוך הנחה שכל פעילות גומלין בעולמנו, ללא יוצא מן הכלל, מאפשרת למידה ומזמנת אותה.

הלמידה מתרחשת במספר מעגלים:

בתים – למידה מתוך חיים בבתים בהם הילד נפגש עם מגוון פעילויות ואינטראקציות מובנות וחופשיות. בביה"ס פועלים "בתים" המהווים שטח המייצר לילדים מקום פיסי ותפיסתי להשתייכות דו –גילאית. ה"בית" הוא הקבוצה החברתית אליה משויך כל ילד בדומה ל"כיתת אם". את הבית מוביל ה"חונך הקבוצתי" אשר ער למערכות היחסים ולאינטראקציות הנוצרות בקבוצה. ילדי הבית נאספים לפחות פעם ביום למפגש קבוצתי הכולל פעילויות ערכיות, חברתיות ושכלול המיומנויות הבינאישיות. המרחב הפיזי משופע במשחקים וספרים ומעוצב כבית לכל דבר. קל לראות כיצד בבתים אלו, כמו בחצר, מתרחשת למידה משמעותית ביותר ואף דרמטית.

מערכת שיעורים – המציעה מגוון רחב של נושאים, רמות ושיטות לימוד.

חצר – חצר בית החינוך מזמנת משחק, דיבור, מפגש, שיחה – פעילויות שהן מרכזיות בהבנת הלמידה. הלמידה במרחב החצר נעשית בצורה יחידנית ובקבוצות, קבועות ומשתנות. המבוגר נמצא בתהליך החינוכי כאשר לעיתים הוא צופה, לעיתים מתווך ולעיתים מובל.

שיעורים – מתקיימים לאורך כל היום על פי מערכת מגוונת וקבועה. ילדי בית החינוך בוחרים בתחילת השנה מערכת אישית וקבועה (לאחר תקופת "טעימות") ובהתאם לה לוקחים חלק בשיעורים השונים.

מרכזי למידה ופעילות – פועלים בזמנים קבועים  והתלמידים יכולים לפעול בהם ללא תיאום מראש. המרכזים מאוישים לאורך יום הלימודים על ידי צוות מורים .

עקרון הבחירה מבסס את האחריות האישית של התלמיד ללמידה. הוא מנחה את התלמיד בבואו לבחור את המערכת האישית המתאימה לו ולמימוש הפוטנציאל שלו. תוך דיאלוג מתמיד בין הצוות ההורים והתלמיד, מעצימים את הילד ומתייחסים לאתגרים העומדים בפניו. למידה מתקיימת במרחבים נוספים למרחב הכיתה: בחצר ובגינה. לכל תלמיד חונך אישי ללוות אותו במסעו האישי.

בשיעור מתקיימת הוראה דיפרנציאלית, כל תלמיד לומד על פי רמתו האישית ומקבל מענה לצרכיו. בכל השיעורים מתקיימת הערכה חלופית.

בשחף לומדים על פי הפדגוגיה החדשנית "פדגוגיה מוטת עתיד"-

 

הערך: פרסונליות – התאמה אישית של כל היבטי הפדגוגיה לאדם בהתחשב ביכולותיו, בצרכיו וברצונותיו, כדי לספק לו ערך מוסף ולהעצימו.

בשחף:

-תכנית לימודים אישית לכל תלמיד (למידה רב גילית, מותאמת ואישית)

-שיתוף התלמידים בעיצוב הלמידה (חט"ב)

-מקצועות לימוד שונים ומגוונים

-יזמות אישית

אוטונומיה למורים

 

הערך: שיתופיות – תהליך שבו פועלים יחדיו שניים או יותר כדי להעצים את עצמם ולהשיג יעד פדגוגי משותף, שלא יכלו להשיג כל אחד לבדו.

 בשחף:

-למידת חקר בדגש עבודת צוות

-הוראה בין תחומית (עברית-גג, חנג-מתמטיקה, קיימות-מתמטיקה וכו')

-משוב אישי לכל תלמיד

 

הערך: תמורתיות – יכולת הסתגלות והתאמה במציאות אי ודאית ומשתנה, המשמרת ומגבירה את הרלוונטיות תוך עיצוב עתיד רצוי.

בשחף:

-מתן כלים ללמידה אישית בכל תחומי החיים

-השתתפות פעילה בוועדות המפעילות את בית הספר

-פרלמנט ככלי דמוקרטי לשינוי המציאות

 

הערך: תמורתיות – יכולת הסתגלות והתאמה במציאות אי ודאית ומשתנה, המשמרת ומגבירה את הרלוונטיות תוך עיצוב עתיד רצוי.

בשחף:

-מתן כלים ללמידה אישית בכל תחומי החיים

-השתתפות פעילה בוועדות המפעילות את בית הספר

-פרלמנט ככלי דמוקרטי לשינוי המציאות

 

הערך: גלוקליות – פיתוח זהויות ותודעה עולמית (גלובלית) מקומית (לוקלית), ויצירת איזון והרמוניה ביניהן כדי לפעול ולשגשג בו זמנית במרחב העולמקומי.

בשחף:

למידה מתקיימת בהתייחסות למעגלי החיים "אני"- "עולם". רב תרבותיות ולמידת עולם.

התלמידים לומדים להכיר תלמידים ממקומות שונים בעולם (אוסטרליה, ארה"ב) ותלמידים מקהילות אחרות בארץ (ג'לג'וליה, בתי הספר הדמוקרטיים)

 

הערך: אי-פורמליות – למידה המתבצעת במרחבי החיים השונים, מחוץ למסגרות ארגוניות מוכרות, בה הלומד מתחבר להזדמנויות וזרמי למידה אפשריים קיימים ומנצל את המירב שהם מזמנים.

בשחף:

     -למידה מתקיימת בכל זמן ובכל מקום

-מרכזי למידה מגוונים

-למידה אגבית

 

 

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים