התלמידים בשחף נקראים לעצב את עולמם, למלא אותו בתוכן, לקבוע לעצמם סדר יום וסדר עניינים – משימה קשה ומורכבת. הם נדרשים לנווט בין מטרות ושאיפות אישיות, לבין ציפיות הורים, לבין נורמות חברתיות. ה”חונך האישי” – איש צוות המלווה את הילד בתהליך הגדילה מתוך חירות, מתווך בינו לבין המערכת הבית-ספרית בנושאים פרוצדורליים ומסייע לו בנושאים חברתיים ואישיים ו/או בכל נושא אחר המקובל על שניהם. החונך מתפקד כ case manager של חייו הבית ספריים של הנחנך שלו על כל ההיבטים שלהם.

לכל חונך או חונכת כ – 15  תלמידים. החונכים מנהלים  מערכת מפגשים אישית וקבועה, בה הם מלווים  את התלמידים במכלול של נושאים אישיים, חברתיים ופדגוגיים. הקשר בין החונך והנחנך נבנה באופן אינדיבידואלי וייחודי לכל ”זוג ” של חונך-נחנך. תהליכים עיקריים שיתקיימו בחונכות: תהליכים הקשורים לבחירותיו של התלמיד על ידי בירור רצונותיו והתלבטויותיו והגדרת מטרותיו לטווח קצר ולטווח ארוך, תהליכי בקרה והערכה שמטרתם לתת לתלמיד שיקוף נאות אל מול רצונותיו כדי לעזור לו להגשימם, ותהליכים הקשורים ליכולת הסקת מסקנות ולפיתוח מודעות אישי.  

פעילות המבוגרים בבית החינוך היא פעילות רצף. אין הפסקות מוגדרות ואין חדר מורים. מרחב הפעולה והעשייה של הילדים והמבוגרים הוא מרחב משותף והם נמצאים זה לצד זה במשך כל יום העבודה. למבוגרים יש שלל מפגשי פעילות עם הילדים, ומתוך כך שהם מתבצעים בנוכחות, בליווי או בהנחיה של מבוגר, כל אחד מהם מספק שפע הזדמנויות למידה והתפתחות עבור הילדים.

 

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים