שאלות ותשובות

מהי למידה בחינוך הדמוקרטי? הורים רבים מבקשים למצוא חלופה לחינוך המסורתי. אחת האפשרות היא החינוך הדמוקרטי. במסמך זה ננסה לענות על מגוון שאלות המעסיקות אותנו, הנמצאים בעשייה היום יומית, ואת המשפחות המתעניינות, המבקשות לקבל החלטה האם להצטרף לחינוך הדמוקרטי. ככלל, כל בית ספר דמוקרטי מעוצב על ידי הקהילה בה הוא פועל. לכן, ישנו שוני בין […]

חונכות בשחף

התלמידים בשחף נקראים לעצב את עולמם, למלא אותו בתוכן, לקבוע לעצמם סדר יום וסדר עניינים – משימה קשה ומורכבת. הם נדרשים לנווט בין מטרות ושאיפות אישיות, לבין ציפיות הורים, לבין נורמות חברתיות. ה”חונך האישי” – איש צוות המלווה את הילד בתהליך הגדילה מתוך חירות, מתווך בינו לבין המערכת הבית-ספרית בנושאים פרוצדורליים ומסייע לו בנושאים חברתיים […]

ועדות שחף

מהן הועדות בבית החינוך "שחף"? במדינה דמוקרטית, הרשות המבצעת היא זרוע הממשל אשר לה הסמכות והאחראיות הבלעדית על הניהול האדמיניסטרטיבי היומיומי של הבירוקרטיה במדינה. בבית ספר דמוקרטי, הועדות הן הגוף המבצע ובאחריותן לתמוך בפעילות השוטפת של בית הספר. זאת הדרך הנכונה ליצור שותפות מלאה של הקהילה בפעילות היום יומית של בית הספר. בתחילת השנה יתקיימו בחירות לועדות. בועדות משתתפים אנשי […]

ארבע רשויות

בית הספר הדמוקרטי "שחף" מאורגן באופן דמוקרטי. העיקרון הדמוקרטי המנחה הוא עיקרון הפרדת הרשויות. בבית ספר ארבע רשויות שונות: מחוקקת, מבצעת, שופטת ומבקרת. עיקרון הפרדת הרשויות עליו אנו מקפידים מייצר התנהלות של בלמים ואיזונים ומוציא מתוך הדמוקרטיה את זרע הפורענות הטמון בה. כל חברי קהילת בית ספר (תלמידים, הורים ואנשי צוות) מוזמנים לקחת חלק בהפעלת […]

הלמידה בשחף- פדגוגיה חדשנית תשע"ח

על פי חזוננו תהליך למידה משמעותי מושג ע"י מתן אפשרות לכל לומד להגדיר את נושא הלמידה ואת דרך הרכישה מתוך עולמו הפנימי וע"פ בחירתו. לפי תפיסה זו הפרט הוא זה שמכוון את עצמו לעבר תהליכי למידה  אישיים וקבוצתיים. למידה מסוג כזה מתייחסת לאינטליגנציות המרובות ואינה  יוצרת היררכיה בין תכני למידה שונים וסוגי למידה שונים. ע"י כך, […]

מהו חינוך דמוקרטי

התפישה החינוכית שבבסיס החינוך הדמוקרטי צומחת מתוך השאלה: מהו החינוך הראוי לחברה הדמוקרטית של המאה ה-21? ניתן למצוא שוני בין בית ספר דמוקרטי אחד למשנהו הנובע מהקהילות השונות המרכיבות כל בית ספר. יחד אם זאת, ישנם עקרונות מרכזיים ומנחים, אותם ננסה לפרוט בקצרה: החינוך הדמוקרטי רואה בילדות תקופה בפני עצמה ולא הכנה לבגרות, ניתן דגש על מיצוי […]