עדכונים

תמונות אחרונות

IMG_5563

שאלות ותשובות

מהי למידה בחינוך הדמוקרטי?
הורים רבים מבקשים למצוא חלופה לחינוך המסורתי. אחת האפשרות היא החינוך הדמוקרטי.
במסמך זה ננסה לענות על מגוון שאלות המעסיקות אותנו, הנמצאים בעשייה היום יומית, ואת
המשפחות המתעניינות, המבקשות לקבל החלטה האם להצטרף לחינוך הדמוקרטי.
ככלל, כל בית ספר דמוקרטי מעוצב על ידי הקהילה בה הוא פועל. לכן, ישנו שוני בין בתי הספר
הדמוקרטיים.
בית הספר והגן הינם מוסדות מוכרים ורשמיים על ידי משרד החינוך.
חזון, ערכים ותפיסת עולם, הדמוקרטי "שחף" שוהם
בית החינוך "שחף" מקיים חיי קהילה דמוקרטית בה שותפים ילדים, אנשי צוות והורים, תוך
מתן ביטוי אישי בדרך של דיאלוג, בחירה ולמידה מתמשכת ".
הערכים המרכזיים המובילים את כל פעולות השגרה
כבוד האדם, מעורבות, למידה מתמשכת, דיאלוג, חופש בחירה.
"שחף" – ייחודיות ותפיסה חינוכית
בית החינוך הדמוקרטי מוביל תפיסה חינוכית דמוקרטית לפיה לכל אחד יש הזכות להיות מי
שהוא, תוך כיבוד הסביבה בה הוא חי. בית החינוך רואה את הפרט בצורה שלמה
והוליסטית, ומכוון להתפתחות קוגניטיבית, חברתית, רגשית וערכית של הפרט. מטרתנו היא
למצוא את אזורי החוזק של היחיד ולהעצים אותו תוך טיפוח אזורי הצמיחה שלו.
עקרונות
חינוך לחיים במדינה דמוקרטית. איך זה נראה?
בית הספר הדמוקרטי "שחף" מאורגן באופן דמוקרטי. העיקרון הדמוקרטי המנחה הוא
עיקרון הפרדת הרשויות. בבית ספר ארבע רשויות שונות: מחוקקת, מבצעת, שופטת
ומבקרת. עיקרון הפרדת הרשויות עליו אנו מקפידים מייצר התנהלות של בלמים ואיזונים .
כל חברי קהילת בית ספר )תלמידים, הורים ואנשי צוות( מוזמנים לקחת חלק בהפעלת כל
אחת מן הרשויות ואנו רואים בשותפות בהפעלת המערך הדמוקרטי את אחד מעמודי התווך
של הפדגוגיה הבית ספרית וזהו חלק בלתי נפרד מתהליכי הלמידה בבית ספר.
רשות מחוקקת – הפרלמנט, מתכנס אחת לשבוע בבית ספר בשעות הבוקר וארבע פעמים
בשנה בשעות אחר הצהריים באופן יזום. את הפרלמנט מנהלת ועדת פרלמנט. בישיבות
הפרלמנט נקבעים כל חוקי בית ספר. התלמידים לומדים להשפיע על חיי היום יום בדרכים
דמוקרטיות.
רשות מבצעת – מורכבת מוועדות ביצועיות שונות האחראיות ליישם ולבצע את אשר מוחלט
על ידי הפרלמנט. ישנן ועדות המחויבות ע"י החוקה ותמיד פועלות וישנן ועדות שונות
המוקמות על ידי הפרלמנט ואשר הגדרתן ופעילותן משתנה משנה לשנה. התלמידים
לוקחים חלק פעיל בניהול חיי בית הספר.
רשות שופטת – מורכבת מועדת הוגנות, ועדת גישור וועדת ערעורים. כל אדם בבית הספר
יכול להשתמש בכל אחת מן הועדות הללו, כל אדם יכול להישפט על ידן. התלמידים לוקחים
אחריות על עצמם ועל חבריהם להתנהלות על פי החוקים.
רשות מבקרת – ועדת ביקורת של בית ספר. עניינה בדיקת הניהול התקין של כל דבר ועניין
בבית ספר. זו ועדה שגם מקבלת פניות לבדיקה וגם יוזמת בדיקות משל עצמה.
החינוך הדמוקרטי מאמין בבחירה
האדם בוחר את מה שנכון לו, ושם יפעל במיטבו. למידה והתנהלות המעצימים את האדם.
הבחירה מחייבת: בכל בחירה שאנו עושים יש ויתור )בחרנו באפשרות א' ויתרנו על כל
האפשרויות האחרות(. זוהי למידה משמעותית ביותר. כדי לבחור צריך להתנסות ולקבל מידע.
בחירת מערכת: בשבוע הלימודים הראשון לשנת הלימודים התלמיד מתנסה בכל השיעורים
המוצעים לשנה זו. רק אז הוא בוחר את תוכנית הלימודים האישית שלו. )הבחירה נעשית עם
החונך האישי ועם ההורים(. התלמיד מחוייב לבחירתו. אין אפשרות שלא להגיע לשיעור )אלא
אם יש סיבה מיוחדת(.
אם תלמיד בוחר לעזוב / לא לבחור שיעור: זאת הזדמנות לברר מה הילד חושב/מרגיש. להבין
מה הקושי שעומד מאחורי הבחירה. זהו שיח מאפשר, מקדם ומעצים לשותפים במסע של
התלמיד.
אנו לא דוחפים תלמידים לעשייה אלא מעודדים ומאפשרים עשייה.
חובה: בשחף שיעורי החובה הם המפגשים ורבע שעה ראשונה של הפרלמנט. חובה להגיע
כל יום לבית הספר. כל תלמיד נמצא במקום אחר בחייו. התלמיד צריך להיות פנוי ללמידה על
מנת ללמוד. אנו מבינים שאם הילד נמצא בשיעור, לא בהכרח הילד לומד.
פנאי: תלמיד יכול לבחור מערכת מלאה בשיעורים ובמרכזים, ויכול לבחור פנאי )זמן משחק(.
אין הגבלת זמן פנאי.
למידה משמעותית
ü אנו מאמינים בלמידה אגבית ובמשחק סוציודרמטי המתרחשים בכל זמן ובכל מקום.
ü אנו מלמדים ונותנים כלים ואסטרטגיות לרכישת ידע. פדגוגיה חדשנית- מוטת עתיד. אנו מבינים
היום כי ידע נמצא בכל מקום, חשוב שידעו לסנן ולמצוא את הידע הרלוונטי להם.
ü התלמיד יכול לחקור את עולם התוכן המעניין אותו. בחינוך הדמוקרטי מבינים שלכל תלמיד
צרכים ויכולות שיש לקחת בחשבון כשמלמדים ולומדים. אנו מחוייבים לראות את האדם העומד
מולנו ואת צרכיו. למידה מתקיימת בקבוצות ולכל תלמיד תוכנית למידה אישית. יכול תלמיד
מכיתה ג' ללמוד עם תלמיד מכיתה ה' על פי הצרכים. התלמיד לא מתוייג על פי תאריך לידה…
הילד לומד על עצמו ועל העולם בתוכו הוא חי וגדל. לומד לעצב את זהותו ומבין את צרכיו
ומקבל כלים אישיים להתמודדות. התלמיד פעיל ולוקח החלטות חשובות בתהליך למידה זה.
למידה המתרחשת בתוך "חממה" המאפשרת טווח התנסות וטעויות המוכלות על ידי הצוות
המלווה את התלמיד.
אנו מאמינים שלילד יש יכולת בחירה ושיקול דעת. לבחירה יש כח המניע לעשייה משמעותית,
המפעילה מוטיבציה פנימית.
"שפה חדשה"
הצטרפות לחינוך הדמוקרטי מצריכה למידת שפה חדשה. מערך מושגים חדש ועולם אפשרויות
נפתחים בפני המצטרפים. כמו גם ויתור על עולם מונחים והתנסויות מהם באנו. זהו שינוי
מהותי הבא לידי ביטוי בחיי היום יום בבית הספר ובבית של כל אחד מאתנו.
רב גילאי
חיי היום יום מתנהלים בקבוצה רב גילית: למידה ומשחק בחצר.
קבוצת השייכות היא דו- תלת גילית: גן גיל 3-6 , אב, גד, הו, זחט.
חונך אישי
החונך האישי נבחר על ידי התלמיד בתחילת השנה. הוא האדם הקרוב לילד, נמצא שם עבור
הילד, מתעניין, מקשיב, מלווה, מתווך, מייעץ, משחק, מסייע ותומך. הוא הכתובת בכל הקשור
להתנהלות היומיומית בביה"ס והוא האדם המרכזי עמו ההורים נמצאים בקשר ומתעדכנים.
חונך קבוצתי
הוא האחראי על הקבוצה.
חשוב להדגיש
ü זאת תפישת עולם שאפשר לבחור בה. היא לא היחידה האפשרית. יש אנשים שטוב להם
להתנהל בתוך מרחב ברור וסגור יותר. יש ילדים שריבוי בחירה מבלבל אותם. יש שזקוקים
למסגרת פחות מאפשרת. אין נכון/ לא נכון, טוב או רע, יש מגוון סגנונות ומגוון צרכים אישיים
ולכן חשוב להתאים את המסגרת לצרכים האישיים.
ü בית ספר לא יכול לספק את הצרכים של כל התלמידים.
ועוד שאלות נפוצות שנשאלות על ידי הורים מתעניינים לשחף:
 האם לומדים כל השבוע? כן, בשחף לומדים שישה ימים בשבוע.
ימים א-ה 8:00-13:30
יום ו' 8:30-12:30
יתכן שינוי בשנה הבאה.
בגן לומדים:
א-ה 7:30 – 14:00
יום ו' 8:00-12:00
 הסעות: מופעלת על ידי ועדת הסעות )הורי בית הספר( הסעות הן שירות לקהילה באחריות
עמותת ההורים. הקהילה אישרה תקציב התומך בהסעות )המשולם על ידי כל הורי הקהילה(. כל
תלמיד המשתמש בהסעה משלם סכום חודשי. אין הסעה בימי שישי.
כל שנה נבחן מתווה הסעות חדש. לכן, חובה על המתעניינים לחשוב על חלופה במידה ולא תהיה
הסעה מהישוב.
השנה העלות היא 500 ₪ לחודש לתלמיד.
צהרון: ועדת צהרון )הורי בית הספר(. באחריות הוועדה לאייש את הצהרון ולפקח על הנעשה ·
בו )כולל פעילויות, הזנה וכו'(
 כמה כיתות יש: ב"שחף" כיתת גן. הגן רב גילאי, גילאים 3-6 . בבית הספר 8 כיתות א-ח. כיתה
לכל שנתון. בכל כיתה בבית הספר כ- 25 תלמידים.
 למה אין תיכון? אנו בעיצמו של אישור צמיחה. קיבלנו אישור לצמוח עד כיתה ט'. בהמשך תידון
שאלת הצמיחה לתיכון בקהילה.
למידע נוסף
אתר בית הספר:
lhttp://shachaf.schooly.co.i
לעולים לכיתה א' שאלות נוספות. בחלק זה של המסמך ריכזנו את
התשובות לשאלות:
תפקיד המחנך
המחנך או החונך הקבוצתי משמש כהורה בביה"ס. הוא המהווה מקור לתמיכה, הגנה , הכלה, אוזן
קשבת, ומהווה מקור לראייה הוליסטית את הילד.
הרכב בנים – בנות
ישנה שאיפה לאיזון, למען ההשפעה ההדדית, איזון כוחות וכו'.
יש שיעורי בית?
לפעמים, לא באופן קבוע. תלוי בצרכים האישיים וביכולות הפיזיות, הרגשיות, הסקרנות הטבעית
והמוטיבציה הפנימית, של כל ילד וילד. לעתים מטרת השיעורים היא חשיפה ראשונית של נושא,
ולעתים לחיזוקו. השיעורים מותאמים לילד ולצרכיו האישיים. )אין שיעורים בסגנון "תעשו
עמודים 10-20 בחוברת…"(
מי ישמור עלי?
ü לאחר תקופה קצרה של הסתגלות ) זמן משתנה מילד לילד(, השאיפה והמטרה היא שהילדים
ירגישו בבית, ירגישו נוח ובטוח, יכירו את הסביבה, הרגלים, צוות וחברים בגילאים שונים.
ü כולם שומרים על כולם, גם ילדים מכיתות בוגרות, מהווים עוגן לכל הנ"ל, ובאופן טבעי יגישו
עזרה כשיזהו מצוקה.
ü כל אנשי הצוות והחברים בבית החינוך. הצוות נמצא עם הילדים במהלך היום. בבית החינוך
אין חדר מורים. אנחנו שוהים בבית, בחצר ובכיתות כל היום.
מה זה כל הרעש הזה?
לרעש הזה קוראים שמחת חיים, חיות של יצירה ופעילות, שותפות וחוויה. רעש של ילדים שמחים,
לומדים, אותנטיים, משחקים, רבים, מרגישים…
ומעבר ל"רעש הזה" ישנם גם המון רגעים של שקט איכותי, מפגשי חונכות אישית, משחק עם חברים,
משחקי שולחן/הרכבה, יצירה, מפגשים במעגלי שיח נעימים ומכבדים, למידה רגועה בכיתה עם
הרגלים של הקשבה, רשות דיבור, הצבעה, כבוד הדדי.
איפה עושים פיפי?
יש לנו שירותים במבנה המרכזי, ובכל אחד ממבני הכיתות. שירותים מופרדים בנים בנות )לגדולים,
גדולים מאוד ולקטנים (. כולם מגיעים לשירותים כשצריכים, ולכולם יש מקום… השירותים נקיים, ולא
מסריחים מריח שנדבק, וגם לא מאקונומיקה, ותמיד יש נייר וסבון. נהדר!!
ביום הראשון יוצא סיור להכרת בית הספר!
האם ילדי בית הספר יכולים לבקר בגן?
כן. בצורה מסודרת ולא ספונטנית. בגן מתרחשת למידה, הילדים צריכים לעבור תהליך פרידה מהגן.
רב גילאיות בעברית וחשבון?
למידה לפי צרכים של הילדים. הלמידה בכיתה היא דיפרנציאלית, מותאמת לרמה של הילד.
חברתית- נכון לרוב הילדים להיות עם קבוצת הגיל שלהם, אנחנו מקיימים שיח פתוח עם ההורים
בנושא.
כל ילד לומד תוכנית לימודים מותאמת לו, בספר שונה המותאם ליכולות ולצרכים שלו.
כל ילד מתקדם לפי הקצב והנכונות שלו… באמצעות משוב אישי, חיזוק ועידוד של המורה.
בשפה, בלמידת הקריאה והכתיבה הילדים מגיעים ברמות שונות של ידע, השאיפה היא שכל הילדים
ימצאו עניין וייתרמו מהלמידה. בדרכים מגוונות ומותאמות ובמקרים רבים מגיעות מהשטח ומהילדים,
אנו מוצאים יחד את הדרך לכל תלמיד ותלמידה.
מה מקסימום הילדים בקבוצה?
השאלה היא כמה ילדים על כל מבוגר בבית החינוך? למעשה, על פי חוקת שחף, 15 ילדים למבוגר
בממוצע הכללי.
מקצועות הליבה נלמדים בקבוצות של כ 15 תלמידים. בקבוצת הבית יש כ- 25 תלמידים בכל כיתה.
סהכ כ- 50 , עם שלושה חונכים.
אינטראקציה עם אחים הלומדים בשחף?
על פי רצונו של הילד. אם יש צורך רגשי, נשמח אם תפנו את תשומת לבנו לנושא.
איך תראה מערכת שעות?
מערכת עשירה ומגוונת. המערכת כולל זמן ללמידה חברתית, כמו הפנאי הגדול. המערכת כוללת את
מקצועות הליבה ועוד שיעורים מעניינים. כמו כן, שיעורים המובלים על ידי תלמידים, צוות והורים.
חלק מהשיעורים בקבוצות קטנות. המערכת מאפשרת למידה רב גילאית. בכל שיעור יש הזדמנות
ללמידה באמצעות יצירה ומשחק, עבודה בחוברת בדפי העשרה בחברותא או באופן אישי – לפי
בחירת התלמיד.
אלימות?
הילדים בשחף משחקים, רבים, לומדים, צוחקים, בוכים, כועסים, אוהבים… האינטראקציה בין
הילדים טבעית. הילדים בוחנים את עצמם למול קבוצת השווים ובודקים גבולות. התפתחות רגשית
חברתית מותאמת גיל. בבית החינוך קיימת מערכת חוקים ברורה, הכוללת מדרג השלכות למעשים.
הקווים האדומים מאוד ברורים.
דרך ארץ קדמה לתורה, אנחנו מטפלים בכל קושי רגשי-חברתי המתעורר. מאפשרים מגוון רעיונות
להתמודדות עם הקושי.
יש לנו ועדת הוגנות, המורכבת מתלמידים ואיש צוות. הוועדה עברה תהליך למידה עמוק בנושא.
תלמידי בית הספר "מעלים" ילד לוועדת הוגנות- בו מתקיים בירור על חילוקי הדעות בין התלמידים.
בנוסף, ישנה ועדת גישור, אליה מגיעים ילדים ביוזמתם או ביוזמת המבוגרים המטפלים.
איזה ליווי הורים מקבלים בהתחלה?
יצרנו תפקיד שמלווה את המשפחות החדשות שנקלטות בקהילה: "חדשים בקהילה" – איש צוות
שמרכז אצל את הליווי של המשפחות החדשות הנקלטות וניתן לפנות אליו. גם החונך
הקבוצתי והחונכים האישיים מלווים את ההורים. מספרים ומסבירים גם דרך המייל, גם
בקבוצת הוואטספ של הכיתה וגם בשיחות טלפון אישיות.
אנו רואים את שיתופי הפעולה בין הבית וביה"ס כדבר הכרחי לתהליך הצלחתו של הילד ועל כן
הקשר הוא אישי ויום יומי, בהתחלה ובכלל…
איפה בא לידי ביטוי בית א+ב?
בית בא לידי ביטוי בפעילויות משותפות, כמו במפגשים וזמן בית – יצירה ומשחק, הפסקות, שיעורים
בהם יש שת"פ כמו עבודה משותפת, עזרה. יצירת חוקים וכללים, תורנויות משותפות, מפגשי בחירה
משותפים, אירועים מיוחדים ועוד…וזאת כדי ליהנות מרב גילאיות איכותית, על כל יתרונותיה.
מהי מידת החניכה שיש לתלמידים בבי"ס?
לכל תלמיד יש זמן קבוע בכל שבוע עם חונך אישי. בזמן הזה מדברים ועושים מגוון פעילויות.
יאהבו אותי?
ברור. כמו בבית.
תלמיד כיתה ז אמר " אתה מרגיש אהוב. יש פה חום, לפעמים חם מידי- כולם רוצים לעזור…".
המעבר החלק מגן חממה לבית ספר?
גם בית הספר הוא חממה. בכיתה א' לחונכת הרבה שעות עם הילדים, צוות קבוע המלווה את
הילדים, מקום קבוע לשהות בו. לאט לאט אנו פותחים וחושפים לילדים את מגוון ההזדמנויות למשחק
עם הילדים האחרים. בדרך כלל הילדים מרגישים מאוד נוח להיות בכל מקום ברחבי בית
החינוך. מהר מאוד הילדים מגלים בדמות של החונכת הקבוצתית, דמות משמעותית המלווה אותם
באופן צמוד, תומך מכיל, מזהה צרכים, ורוקם קשר אישי עם כל ילד…יש את הזמן לזה "בזמן בית"
ו"בזמן הפנאי הגדול".
מבט של ילד – למי לפנות?
לכל מי שמרגישים נוח. כל המבוגרים בבית החינוך פנויים לעזור לכל ילד. הילד לומד לזהות ולהיקשר
לדמויות המפתח של הבית שלו… כי אלו דמויות המלוות רוב היום את הבית.
איך יהיה מבחינה חברתית?
אנו מפנים הרבה משאבים ואנרגיות, זמן והשקעה בתחום החברתי. הקניית ערכים וכישורים, יצירת
אקלים חברתי נעים ונוח ולמידה מעשית וחווייתית בנושא. המפגשים היומיים מיועדים לכך. גם בזמני
הפנאי המתווכים, מתקיימת למידה חברתית משמעותית.
השאיפה היא שכולנו נרגיש, שייכים, מועילים ואהובים

מרחב מורים

מקצועות הלימוד

עברית

עברית א' – בשיעורי עברית אנחנו מכירים בכל שיעור  אות חדשה, אליה אנחנו מצרפים את התנועות שלמדנו – קמץ, פתח ושווא, תוך כדי משחקים חווייתיים אנחנו יוצרים צירופים חדשים, מילים חדשות ואפילו קטעי קריאה קצרים. אנחנו עובדים בלווי החוברת "צלילים מספרים" ומתקדמים יפה. בתחום מעגל השנה, עבדנו על חגי תישרי ועל הסתיו. בקרוב נתחיל ללמוד על חנוכה, סיפור החג, סמליו ומשמעויותיו.

בשיעורי העברית ניתנים שיעורי בית. אני מאמינה כי ישנה חשיבות רבה לתירגול ושינון הקריאה והכתיבה ולשימוש יום יומי במיומנויות השפה. השיעורים ניתנים בחוברת, במחברת או בדפי עבודה ומאפשרים לילדים לייצר המשכיות לעבודתם בכיתה ולהשתמש במיומנויות לשם העמקת ההבנה ושימוש בה לטובת ביסוס הנושאים הנלמדים. כמו כן ישנה חשיבות רבה לשיתוף ההורים והבית בתכנים. חשוב לעזור, להתעניין, לתמוך ולחזק את הילדים בהצלחותיהם ובכך לסייע להצלחת התהליך המתרחש בבית הספר בשיעורי העברית.

 

שעת סיפור:  מאז תחילת השנה קראנו ושיחקנו מספר סיפורים: "מיץ פטל" " תראה כמה אני אוהב אותך"  "הגמד המרגיע"  "האריה שאהב תות". התוכנית המציעה אפשרות מעשית לשיפור האווירה בכיתה, מניעת אלימות, עידוד ההדברות, חברות ,שיתוף פעולה בין הילדים. בחירת גישת עבודה, דרמה משחק וחיקוי הדמויות, כדרך להתמודדות עם צרכים חברתיים רגשיים. רכישת דרכים לפתרון קונפליקטים. פיתוח ההקשבה האמפטית, יכולת להתעניין בזולת מבלי לשפוט את מעשיו. הכרה בכך שנתינה, שיתוף ועזרה לאחרים הם טבעיים ועשויים להסב הנאה רבה.  חלק מהשיעור אנחנו משחקים בחצר: מחבואים, "תיפסוני", "מי מפחד מהאריה הגדול" ועוד משחקים שהילדים מציעים אחרי קריאת הספר.

 

עברית ב' – בשיעורי עברית אנחנו שמים דגש מיוחד על מיומנויות למידה, הבאת ציוד, כתיבה מסודרת במחברת והכנת שיעורי בית.

דרך שירים, סיפורים וטקסטים שונים, אנחנו עושים חזרה על מיומנויות לשוניות בסיסיות וחדשות. דיברנו על ההבדלים בין שיר לסיפור, למדנו משפחות מילים, מענה מלא על שאלות ועוד… בתחום מעגל השנה, עבדנו על חגי תשרי ועל הסתיו. בקרוב נתחיל ללמוד על חנוכה, סיפור החג, סמליו ומשמעויותיו.

אנחנו עובדים בליווי החוברת "צועדים בדרך המילים" עסקנו בתחום החברות והמשפחה, החוברת מעשירה אותנו בתכנים ובתרגול מיומנויות.

ציירנו קומיקס קצר לכמה סיפורים. כתבנו סיפורים על מקומות ודמויות שהילדים המציאו. דרך הקומיקס הילדים לומדים על מרכיבי הסיפור (זמן, מקום, דמויות, קונפליקט ופתרון) ועל תמצות הסיפור לתמונות ספורות.

עברית כיתה ג'

התחלנו ללמוד על נושא הסתיו ומאפייניו. אנחנו עוסקים בחקר של ציפורים נודדות בקבוצות עבודה. כל 2-3 ילדים חוקרים ציפור נודדת לפי בחירתם ויוצרים לה תעודת זהות. שוחחנו על מקור מידע מהימן ולא מהימן והתחלנו לעבוד על קריאת מידע והוצאת העיקר.

התחלנו ללמוד על חלקי דיבר, דיברנו על מאפייני שם עצם.

אנו חוקרים את נושא הירח, נלמד לצפות מדי ערב על הירח, לכתוב בדף את היום והתאריך ולצייר איך הירח נראה.

 

 

עברית כיתה ד – אדם ואדמה
אנחנו עוסקים בנושא "אדם ואדמה". במרוצת החודש הילדים נחשפו לתכנים העוסקים בעולים ארצה לפני קום המדינה, העפלה, חוק השבות וחלקם אף הגיעו לחומרים אודות בן גוריון וחזונו. מבחינת מיומנויות שפתיות הילדים תרגלו קריאה, הבנה, משפחות מילים, מודעות לקשרי סיבה ותוצאה, זיהוי פסקאות, תפקידי מרכאות, רצף זמנים, זיהוי נושא ורעיון מרכזי ועוד.

עברית ה –ח מסביב לים התיכון

אנחנו עוסקים בנושא "סביב הים התיכון". במרוצת החודש הילדים נחשפו לתכנים העוסקים בים התיכון עצמו, בעיית המחסור במים, ההבדל בין אקלים ומזג אויר, האקלים האופייני למדינות סביב הים התיכון וחלקם אף הגיעו לנושא צמחייה ובעלי חיים. מבחינת מיומנויות שפתיות הילדים תרגלו קריאה, הבנה, מודעות לקשרי סיבה ותוצאה וקשרי בעיה ופתרונה, זיהוי פסקאות, תפקידי מרכאות, מיפוי טקסט, קריאת מפה ועוד.

 

עבריתותאטרון

כיתה ג

שיעורי העברית נחלקים בכיתה ג ל2 חלקים עבריתאטרון עם ליאת ושיעורי עברית עם שרון אנו לומדים עם החוברת מילה טובה -1 . בשיעורי עבריתאטרון למדנו את השיר ריחות שאני אוהב –יהודה אטלס, ניהלנו דיון על ריחות אהובים ותחושות ובשיעור שלאחר מכן הילדים הביאו את הריחות שהם אוהבים כמו : לורד(טוש) ,קינמון ,קלמנטינה ,דבק ,  סבון וכו שיתוף הפעולה היה מדהים והילדים ממש נהנו.

התחלנו ללמוד על ראיון –מה זה ראיון וקראנו בספר ראיון עם סבא רבא וסבתא רבתא. והנחתי את הילדים לכתוב ראיון עם השאלות מהחוברת לסבא וסבתא. סקרנית ומצפה … מקווה שנוכל אפילו לעשות הצגה עם הראיונות האלה עם תלבושות ועוד..

בשרון של שרון  למדנו על הסתיו, על ציפורים נודדות ,חקרנו הציפורים הנודדות ובנוסף למדנו על שם עצם ופועל.

כיתה ד

יומני קריאה ניתנה משימת עלJ כל תלמיד במהלך השנה אמור לקרוא 3 ספרים ולעשות עליהם יומן קריאה אך בצורה חווייתית כלומר : לצייר קומיקס על הספר, לבנות דגם (נגיד עליית הגג של אנה פראנק , ראיון עם דמות, הצגה-מונולוג,דיאלוג, סוף חדש לסיפור , הכנת ריקוד הכנת מגדיר דמויות ועוד ועוד… יומני הקריאה יוגשו בינואר , מרץ, מאי יוני. כמובן שמי שירצה ויהיה מוכן לפני מוזמן.

משחק אמון – הילדים בזוגות יוצאים לרחבי בית הספר ומשחקים משחק שכולו עוסק בנתינת אמון בפרטנר שלך ובשימוש שאר החושים המתפקדים כשהראיה נלקחת מאחד והוא מובל ע"י חברו .על הילד בעיניים העצומות לזהות בדיוק את המקום אליו הגיע. בדיון לאחר המשחק ענינו על שאלות כמו : מה עדיף להיות מוביל או מובל ? האם סמכתי על הפרטנר שלי והאם זיהיתי את המקומות שאליהם הגעתי(התמצאות במרחב)

השיר אם שכתב יענקלה רוטבליט והלחין שמוליק קראוס לקראת יום הזיכרון ליצחק רבין. ניהלנו דיון מדהים על המשמעויות של השיר החזרתיות שבו ומה המסר שעובר בשיר .דברנו על רבין ועל חוסר דיאלוג ומה קורה שאנחנו לא מסכימים עם דעת האחר.

כיתה ד על כל ילדיה מוכשרים בצורה בלתי רגילה וההתמודדות ופענוח הטקסטים איתם בשיעורי עברית ה חוויה גדולה . למדנו לנגן אותו בגיטרה לשיר אותו וכמו כן חלק מילדי הכיתה השתתפו בטקס רבין.

לעבודה ולמלאכה –חיים נחמן ביאליק . פתחנו במשימה של מה אני רוצה להיות כשאהיה גדול. הילדים כתבו ושיתפו (או שלא) על חלומם ואנחנו ממשיכים בהמחזת והבנת השיר . מלחינים משחקים מנגנים ורוקדים. מבינים את היצירות דרך החושים ובהנאה .

כיתה ה

הייתי שנים נע ונד –איציק מאנגר שיר נפלא שכ"כ מתאים לנדודינו..

אנו שומעים גרסאות שונות של השיר . והילדים כתבו כל ילד על מקום שהוא הבית שלו. ולמה הוא ככ אוהב וחובר אליו כמו הדובר בשיר .

יומני קריאה ניתנה משימת עלJ כל תלמיד במהלך השנה אמור לקרוא 3 ספרים ולעשות עליהם יומן קריאה אך בצורה חווייתית כלומר : לצייר קומיקס על הספר, לבנות דגם (נגיד עליית הגג של אנה פראנק , ראיון עם דמות, הצגה-מונולוג,דיאלוג, סוף חדש לסיפור , הכנת ריקוד הכנת מגדיר דמויות ועוד ועוד… יומני הקריאה יוגשו בינואר , מרץ, מאי יוני. כמובן שמי שירצה ויהיה מוכן לפני מוזמן.

משחק אמון – הילדים בזוגות יוצאים לרחבי בית הספר ומשחקים משחק שכולו עוסק בנתינת אמון בפרטנר שלך ובשימוש שאר החושים המתפקדים כשהראיה נלקחת מאחד והוא מובל ע"י חברו .על הילד בעיניים העצומות לזהות בדיוק את המקום אליו הגיע. בדיון לאחר המשחק ענינו על שאלות כמו : מה עדיף להיות מוביל או מובל ? האם סמכתי על הפרטנר שלי והאם זיהיתי את המקומות שאליהם הגעתי(התמצאות במרחב)

השיר אם שכתב יענקלה רוטבליט והלחין שמוליק קראוס לקראת יום הזיכרון ליצחק רבין. ניהלנו דיון מדהים על המשמעויות של השיר החזרתיות שבו ומה המסר שעובר בשיר .דברנו על רבין ועל חוסר דיאלוג ומה קורה שאנחנו לא מסכימים עם דעת האח

כיתה ו

הייתי שנים נע ונד –איציק מאנגר שיר נפלא שכ"כ מתאים לנדודינו..

אנו שומעים גרסאות שונות של השיר . והילדים כתבו כל ילד על מקום שהוא הבית שלו. ולמה הוא ככ אוהב וחובר אליו כמו הדובר בשיר.

יומני קריאה ניתנה משימת עלJ כל תלמיד במהלך השנה אמור לקרוא 3 ספרים ולעשות עליהם יומן קריאה אך בצורה חווייתית כלומר : לצייר קומיקס על הספר, לבנות דגם (נגיד עליית הגג של אנה פראנק , ראיון עם דמות, הצגה-מונולוג,דיאלוג, סוף חדש לסיפור , הכנת ריקוד הכנת מגדיר דמויות ועוד ועוד… יומני הקריאה יוגשו בינואר , מרץ, מאי יוני. כמובן שמי שירצה ויהיה מוכן לפני מוזמן.

משחק אמון – הילדים בזוגות יוצאים לרחבי בית הספר ומשחקים משחק שכולו עוסק בנתינת אמון בפרטנר שלך ובשימוש שאר החושים המתפקדים כשהראיה נלקחת מאחד והוא מובל ע"י חברו .על הילד בעיניים העצומות לזהות בדיוק את המקום אליו הגיע. בדיון לאחר המשחק ענינו על שאלות כמו : מה עדיף להיות מוביל או מובל ? האם סמכתי על הפרטנר שלי והאם זיהיתי את המקומות שאליהם הגעתי(התמצאות במרחב)

השיר אם שכתב יענקלה רוטבליט והלחין שמוליק קראוס לקראת יום הזיכרון ליצחק רבין. ניהלנו דיון מדהים על המשמעויות של השיר החזרתיות שבו ומה המסר שעובר בשיר .דברנו על רבין ועל חוסר דיאלוג ומה קורה שאנחנו לא מסכימים עם דעת האחר

כיתות ז-ח  

משחק אמון – הילדים בזוגות יוצאים לרחבי בית הספר ומשחקים משחק שכולו עוסק בנתינת אמון בפרטנר שלך ובשימוש שאר החושים המתפקדים כשהראיה נלקחת מאחד והוא מובל ע"י חברו .על הילד בעיניים העצומות לזהות בדיוק את המקום אליו הגיע. בדיון לאחר המשחק ענינו על שאלות כמו : מה עדיף להיות מוביל או מובל ? האם סמכתי על הפרטנר שלי והאם זיהיתי את המקומות שאליהם הגעתי(התמצאות במרחב)

עבודה עם אביזר- הילדים הביאו אביזר- חפץ שקרוב לליבם ודיברו "מתוך "החפץ, החפץ מדבר . וכך למעשה הם משתפים ועומדים אל מול חבריהם הקהל ומספרים דברים שלולא החפץ לא היינו יודעים עליהם.

יומני קריאה ניתנה משימת עלJ כל תלמיד במהלך השנה אמור לקרוא 3 ספרים ולעשות עליהם יומן קריאה אך בצורה חווייתית כלומר : לצייר קומיקס על הספר, לבנות דגם (נגיד עליית הגג של אנה פראנק , ראיון עם דמות, הצגה-מונולוג,דיאלוג, סוף חדש לסיפור , הכנת ריקוד הכנת מגדיר דמויות ועוד ועוד… יומני הקריאה יוגשו בינואר , מרץ, מאי יוני. כמובן שמי שירצה ויהיה מוכן לפני מוזמן.

השיר אם שכתב יענקלה רוטבליט והלחין שמוליק קראוס לקראת יום הזיכרון ליצחק רבין. ניהלנו דיון מדהים על המשמעויות של השיר החזרתיות שבו ומה המסר שעובר בשיר .דברנו על רבין ועל חוסר דיאלוג ומה קורה שאנחנו לא מסכימים עם דעת האחר.

 ביאליק- מאחורי השער – שמענו את הגרסה אתנית(קובי אוז) וגרסתו של אריק איינשטיין לשיר מופלא של ביאליק . למדנו על משמעויות השיר בעזרת אימפרוביזציות  מעולם התאטרון בזוגות וביחידים.

 

אנגלית 

כיתה א

קראנו את הסיפורים

Five Little Monkeys

Not Now Bernard

בנוסף למדנו על אוצר מילים של צבעים, מספרים ,משפחה ורגשות. והכל כמובן דרך שירים באנגלית שהתלמידים מאוד אוהבים.

 

כיתה ב

למדנו את הסיפור Goldilocks. בנוסף למדנו אוצר מילים הקשור לכיתה ובית ספר. חזרנו על אוצר מילים הקשור לבית ולחדרים והכל דרך שירים באנגלית שהתלמידים מאוד אוהבים.

התחלנו את החוברת Reading Readiness שעוסקת בכתיבת ה- ABC. הורים שעדיין לא קנו, יש להזדרז לקנות את החוברת . לא לשכוח לשלוח את הילדים עם מחברת אנגלית.

 

כיתה ג

למדנו אוצר מילים הקשור לבית הספר ולכיתה, צבעים ומספרים. בנוסף, למדנו כיצד לכתוב אותיות קטנות וגדולות ואת צליליהם השונים: Aa, Bb, Cc, Ee, Ll, Mm, Ss, Tt.

התלמידים כבר מסוגלים לכתוב משפטים קצרים עם השימוש באותיות האלה!

חשוב מאוד לשלוח מחברת אנגלית לשיעור זה.

 

3rd grade 2nd part

The kids have been working with great motivation and success! They have learned vocabulary of things in the classroom, colors and numbers and can read and write the letters Aa, Bb, Cc, Ee, Ll, Mm, Ss, and Tt! The can already read and write short words consisting of these letters!

 

כיתה ד חלק 1

חזרנו על כל האותיות והצלילים. למדנו על הצלילים:

th, sh, ch

חזרנו על צבעים ומספרים ועל מילים הקשורות לבית הספר, משפחה וחלקי הגוף.

תיארנו באנגלית  תמונות שונות. התלמידים עובדים ומתקדמים  יפה בספר ובחוברתFreddy's World Plus

 

4th grade 2nd part

We have started the year reviewing all the letters of the alphabet and recognizing, reading and writing short words. Motivation is great and we have focused on vocabulary of things in the classroom, colors, numbers, body parts and are continuing with the word field “family members” and “our home”. The kids have started speaking in short sentences, such as describing people. We are continuously working with the workbook and book “Freddy’s World Plus”.

 

 

כיתה ה

חזרנו על צלילי אותיות הניקוד- צליל ארוך וקצר.

למדנו טקסטים שונים בספר Our World וענינו על שאלות. חשוב מאוד לחזור עם הילדים על קריאת הטקסטים בבית ולהביא עליהם חתימה ובכך משפרים את הקריאה.

התחלנו ללמוד על הנושא של כינויי גוף באנגלית.

5th grade 2nd part

In this lesson once a week, the group has been reading stories (reading out loud, working with questions on the text and talking about the story) and reviewing and enriching vocabulary in form of worksheets (such as actions, numbers, things around school, body parts, jobs, animals and prepositions of place). The kids are working in their own pace either individually or in pairs, supporting and encouraging each other.

 

 

כיתה ו

התלמידים עובדים בספר Cool. עשינו חזרה על Present Simple.  בנוסף. קראנו טקסטים שונים בספר העוסקים בנושא של Fairy Tales

וענינו על שאלות. התלמידים נהנים לדון בנושא ולפתח עליו שיחה.

יש לשלוח את התלמידים עם מחברת אנגלית.

 

כיתה ו

עבדנו על קטעי Unseen שונים. התלמידים עובדים עם הרבה מרץ! חזרנו על אוצר מילים רחב בנושאים שונים- אוכל, בעלי מקצוע, ריהוט ועוד.

בנוסף קראנו את הטקסט Peter and  The Wolf וענינו על שאלות.

יש לשלוח את התלמידים עם מחברת אנגלית.

 

6th grade 2nd part

The group has been working with texts (unseens) about all different kinds of animals. The kids have been working either as a group as well as in their own pace in pairs or individually, working well and motivated. They are more and more daring to speak (especially thanks to the smaller groups) and making great progress!

We have just started the topic of literature (books) and book reviews and are continuously working with the book and workbook “Our World”.

 

6th grade 2nd part

During this class that meets once a week we have been working with unseens about all kinds of animals, the kids have had the assignments to write a text describing an animal of their choice, as well as they have orally described the groups animals that the others had to guess. We have also learned the songs “Imagine” and “Paradise”, both encouraging the kids to speak more freely. The atmosphere is motivated and the kids are actively participating. Great!

 

7th/8th grade

Working with this group is a treat! The kids mostly speak English throughout the whole class (even among themselves!) and are highly motivated. We have been working on the topic of making a difference for our environment, have taken some small excursions into geographical topics such as tectonics and earthquakes are now moving towards working with literature. At the moment we are working with an excerpt of “The Wimpy Kid”.  We are working with the book and workbook “Way to Go”, and some kids are partially getting chosen assignments and material in order to be challenged individually.

מתמטיקה

כיתה א'

כיתה א

כל תלמיד לומד בהתאם לרמה שלו, ולקצב האישי. תירגול בבית הוא בגדר המלצה, הנתונה לשיקול ההורים, (המלצה חמה כן לחזור על החומר ולתרגל בבית, בנוסף לתירגול בכיתה, בכדי להטמיע את הנלמד, ובכדי לזהות קושי או לקדם את הנלמד). כל ילד והורה בוחרים כמה להתקדם, בסמוך למעקב ובקרת המורה.

למדנו לזהות ולכתוב מספרים, למדנו להתאים כמות למספר, מבנה המספר העשרוני, והבנת משמעות המספר אפס, למדנו מושגים בחשבון ומשמעותם: פעולות החיבור והחיסור עד 20 (מתקדמים עד 100), סימני שוויון ואי שוויון סימני. תרגלנו מנייה עד 50 וספירה עד 150. תירגלנו באופן חווייתי ומגוון: באמצעות דפי העשרה, מחשב, משחק ושיר. תוך שימוש באביזרים מוחשיים: כמו זרעים, אבנים, עלים צדפים, ציור ויצירה.

בנושא הגיאומטריה למדנו על מושגים כמו: נקודה, קו, קטע, מצולע וצלע, ותכונות המאפיינות מצולעים ושירטטנו מצולעים בעזרת סרגלים. יצרנו באופן קבוצתי, תוך דגש על שיתוף פעולה, מצולעים מנייר טואלט, בהמשך נלמד לזהות מצולעים בסביבתנו.

 

 

כיתה ב'

כיתה ב

חזרנו על החומר של סוף כיתה א. למדנו הכרת מבנה המספר הדו ספרתי והתלת ספרתי, פעולות חיבור וחיסור עד 100 (מתקדמים עד 1,000), במאוזן ובמאונך. הכרנו את המספרים בתחום האלף, למדנו לספור בסדרות/קפיצות של 5,10,20,50,110 בתחום האלף.

תירגלנו שאלות מילוליות בנושא פעולות חיבור וחיסור.

התחלנו ללמוד את הבנת משמעות פעולת הכפל. נתרגל באמצעות משחקים: דומינו, בינגו, לגו, שירים שנמציא בכדי ללמוד בע"פ את לוח הכפל. הקפדנו על כתיבה מסודרת, נכונה, ותקינה. עברנו על זיהוי וכתיבת הספרות ושיוכם לכמות והמשכנו מיד בלמידת פעולות החיבור והחיסור עד 10. בנוסף, למדנו על סימני שוויון ואי שוויון ותרגלנו מנייה וספירה עד 100. בתחום הגיאומטריה למדנו על מצולעים ויצרנו מצולעים בעצמנו בעזרת סרגלים. בנוסף, יצרנו בעצמנו סרגלים בצורות מצולעות שונות בהם נוכל להשתמש בשיעורים.

אנחנו מתקדמים בחוברת בקצב מהיר, כאשר כל ילד מתקדם בקצב שלו. במקביל, אנחנו לומדים ומתרגלים חיבור וחיסור עד 20 תוך שימוש בהמרה והבנת המבנה העשרוני.

 

 

כיתה ג'

למידה, אימון ותרגול, כל ילד לפי הקצב התואם לו:

 1. שאלות מילוליות.
 2. עיבוד נתונים-ארגון וייצוג נתונים, נתון שכיח וטווח נתונים, שאלות מילוליות: הבנת הנקרא של תרשים.
 3. פירוק מספרים בתחום ה-100.
 4. סדרות- הבנת חוקיות ומציאתה.
 5. שברים יסודיים- חלק מכמות.
 6. כפל בתחום ה-100.
 7. מספרים בתחום ה-1000.
 8. מדידות של כסף.
 9. השוואה בין מספרים: הסימנים "גדול מ-" (>), "קטן מ-" (<).
 10. לוח הכפל.
 11. סדר פעולות חשבון: 4 פעולות חשבון וסוגריים.
 12. מספרים עוקבים ועיגול מספרים לעשרות שכנות ומאות שכנות.
 13. כפולות 6 ו-7 בלוח הכפל: שאלות מילוליות.

העשרה: שאלות מתקדמות עם נעלם אחד, חזקה ושורש ריבועיים.

כיתה ג' – גאומטריה

למדנו החודש על סוגי זוויות והשוואת זוויות ופנינו קדימה אל המשולשים ולימוד קריאת שעון מחוגים. מבקשת להקפיד על מחברת חשבון (משובצת) וסרגל.

כיתה ד'

למידה, אימון ותרגול, כל ילד לפי הקצב התואם לו:

 1. שאלות מילוליות.
 2. מבנה עשרוני של המספר.
 3. מספרים בתחום המיליון: שאלות מילוליות וישר המספרים.
 4. קריאת נתונים מטבלה.
 5. חיבור מספרים תלת-ספרתיים.
 6. חיבור בטור: שאלות מילוליות.
 7. סדר פעולות חשבון.
 8. חוקיות של סדרות.

כיתה ד' גיאומטריה 

עשינו חזרה על מושגים בגאומטריה (קווים מקבילים ומאונכים וכו'), חזרנו על סוגי זוויות ולמדנו על אלכסונים במצולעים ומיון מצולעים קמורים ולא קמורים, התחלנו השבוע במיון משולשים באופנים שונים.

כיתה ה'

למידה, אימון ותרגול, כל ילד לפי הקצב התואם לו:

 1. שטח והיקף מלבן.
 2. ניתוח סיכויים.
 3. סדר פעולות חשבון.
 4. שברים: מבנה השבר הפשוט, סוגי שברים, הרחבה וצמצום, השוואת שברים, חיבור וחיסור שברים, כפל וחילוק שברים.

 

כיתה ה' מספרים שלמים וגאומטריה

חזרנו על חיבור וחיסור מספרים גדולים וסדר פעולות חשבון. למדנו על תפקידי 0 ו1 במגוון פעולות החשבון.

עשינו חזרה על מושגים בגאומטריה (קווים מקבילים ומאונכים, סוגי זוויות וכו'), למדנו על אלכסונים במצולעים ושיום מצולעים.

 

כיתה ו'

למידה, אימון ותרגול, כל ילד לפי הקצב התואם לו:

 1. מיומנויות חשיבה: יכולת שיום, המללה והמשגה- חשיבה מופשטת.
 2. שברים- חזרה והעמקה: הרחבה וצמצום, השוואת שברים, חיבור וחיסור שברים, כפל וחילוק שברים.
 3. שברים ואחוזים: חלק יחסי, פחות מ-100%, יותר מ-100%, מציאת ערך החלק, גודל חסר, מעבר מאחוזים לשברים ומשברים לאחוזים, בעיות מילוליות.

כיתה ו' גאומטריה

למדנו על סוגי גופים שונים ובנינו אותם.

מיינו את הגופים לפאונים והשווינו בין מנסרה לפירמידה. כמו כן, למדנו באמצעות המחשב לספור קוביות כדי לחשב את נפח הגוף ובדקנו פריסות שונות של גופים שונים.

כיתה ז'-ח'

השיעור מתנהל בשתי קבוצות כך שקבוצה אחת מקבלת משימה והקבוצה השנייה לומדת אתי ולאחר מכן יש החלפה ביניהן.

בקבוצת ז' חזרנו על סדר פעולות חשבון, מספרים עשרוניים התחלנו ללמוד על משתנים ותפקיד 0 ו1 בכל פעולות החשבון

בקבוצת ח' התחלנו ללמוד משוואות ממעלה ראשונה ואיך כותבים הוכחה במתמטיקה.

 

רובוטיקה

השנה הוסיף בית הספר הדמוקרטי שחף פיצר חדש לתפריט המקצועות העשיר – רובוטיקה. בכל יום שישי מתקיים מרכז רובוטיקה, בו עומדים הילדים בפני אתגרים טכנולוגים כמו גם אתגרי פיתוח . הילדים לומדים לעבוד בצוותי חשיבה והופכים  את סך הכישרונות האישים לגדול יותר מכל פרטי הקבוצה.

בנוסף, נרשמה הקבוצה לתחרות  FLL

מרכז יוגה 

היוגה חזרה לשחף ובגדול.
תלמידים רבים מכל שכבות הגיל מתרגלים יוגה במסגרת שיעורי התחנה המרכזית.
באוירה מעט אחרת, מלווה במוסיקה שקטה, במעגל מכיל ומאפשר אנו נהנים מנפלאותיו של תרגול היוגה.
שיעורי היוגה משלבים עבודה פיזית ומנטלית, תרגול הגוף והנפש, נשימות, הרפיות ומדיטציות, תרגילי דימיון מודרך ואפילו תרגול אקרויוגה ואקרובלאנס רב גילאי.
במהלך השיעורים אנחנו עובדים על חוזק וגמישות, יציבות ועמידה נכונה.
כמו כן היוגה מלמד אותנו להתבונן באור חיובי על עצמנו, על חברנו ובכלל…
ליוגה ערך מוסף יוצא דופן!

 

מרכז חינוך גופני

הכרות, סימנים מוסכמים, גיבוש ובניית חוקים וכללים, משחקי הכרות, משחקי חיבור וגיבוש קבוצתיים ובכל חודש ביחד מחזקים אחד מהערכים:

לאהוב את השונות =כבוד החבר

הכרת הטוב =סבלנות וסובלנות

שיתוף פעולה= נתינה/עזרה/חברות

בתים א-ב

משחקי תופסת, משחקי תגובה מהירה ושינוי מצב הגוף במינימום זמן, זריקה ותפיסה באמצעות משחקים,כמו: פלנטות/ כדורשת/ מחניים,קטרים באים, חומת סין/תפסוני ועוד….

בתים ג-ד-ה

נושאים שנלמדו: כושר גופני- ריצות בנוניות, ניתורים עם חבל קפיצה (דלגית), משחקי ריצה ותגובה מהירה, כוח ידיים/רגליים, משחקי כדור: כדורשת, מחניים, פלנטות, כדורסל ועוד….

בית  וזח

נושאים שנלמדו: כושר גופני- ריצות בנוניות- ארוכות , ניתורים עם חבל קפיצה (דלגית), משחקי ריצה ותגובה מהירה, כוח ידיים/רגליים, משחקי כדור: כדורשת, מחניים, כדורגל, ועוד….

בימי שלישי יש פרוייקט יב ' מגיעים להעביר לתלמידים את נושא הכדור-עף, לקראת תחרות פרטים ע"כ בהמשך …….

 

פרויקטים מיוחדים/אירועי ספורט

 • יוזמה של וועדת ספורט : יום ההליכה הבינלאומי 10.11.16-פעילות רב גילאית בגן החבל.
 • יוזמה של ועדת ספורט: הפסקות פעילות בימי שני
 • בימי שלישי אימוני ליגות: גילאי ג-ח

כדורסל/כדורגל/ מחניים ובהמשך כדורשת

 • בימי ראשון: אומנויות לחימה רב גילאי: התגוננות, התחמקויות, הגנה עצמית, ומשחק חופשי….

 

דרמה א' ב'

בשיעורי הדרמה למדנו להתבונן, להכיר וגם להמציא דמויות, למדנו על תכונות פנימיות וחיצוניות, על מאפייני הדמות, עיסוק עיקרי ועניין מרכזי. בעזרת אביזרים כמו: צעיפים, כובעים, גלימות, פאות וכד', יצרנו דמויות דמיוניות, נתנו להן שמות והתאמנו מאפיינים וכך הפכנו לרגע למישהו אחר… גילינו שזה מצחיק ומהנה.

בנוסף למדנו מהי "האנשה" מצאנו הרבה חיות וחפצים בספרים, באגדות ובסרטים, שקיבלו תכונות אנושיות, דיברו בשפת האדם, יצרו קשרים, התרגשו, כעסו ושמחו כמו בני אדם.   בליווי הספר האהוב "פנקסו של הגמד סיפורון", האנשנו את "אדון קשקוש", כלבלכ, גדור ועוד… תוך הקשבה לסיפור אנחנו מחיים את הגיבורים שלנו ויוצרים הצגות ספונטניות, נפלאות ומהנות.

תוך כדי השיעור אנחנו עובדים על מיומנויות של עמידה מול קבוצה, ביטחון עצמי, הקשבה ועוד…   הילדים נרגשים ומלאי התלהבות!

מרכז מדעי הסביבה קיימות/חקר 

כיתה א:

חומרים בטבע (משאבים):מים, עץ, אדמה

תכונות והשימוש בהם, השפעת השימוש במשאבים כצרכי קיום על האדם והסביבה

מהי סביבה ?

חקר הסביבה- מרכיבים חיים ודוממים בסביבה, העץ כמשאב לאדם, העץ כסביבת חיים לבעלי חיים, הכחדת מינים (עצים ובעלי חיים)

שימוש, תועלת וצריכה של משאבים, עצים: משאב מתכלה או מתחדש? עץ כחומר גלם לייצור נייר. כריתת עצים והשפעתה: כריתה מבוקרת, הכחדת מינים  צמצום צריכת נייר: הפחתה, שימוש חוזר ומחזור נייר

הקראנו את ספר "הלורקס" של ד"ר סוס ודנו בחשיבות השמירה על העצים למען הסביבה ולמען בע"ח.

 

 כיתה ב'-

משאבי-טבע, מקורות אנרגיה, השפעת השימוש באנרגיה על החברה ועל הסביבה, סביבה טבעית וסביבה מלאכותית, סביבת חיים והחומרים בה- חומרים טבעיים, מלאכותיים. מזון, מגוון מינים חיים ודוממים  בסביבה.

תופעות מחזוריות, יחסי גומלין בטבע, מעורבות האדם במרכיבי הסביבה והשלכותיה.

כיתה  ג'-

שימוש האדם בחומרים(משאבים) לצרכיו בהתאם לתכונותיהם, סוגי אנרגיה, שימוש והשפעה על הסביבה. משאבי טבע מתחדשים/משאבים מתכלים. השפעת השימוש בחומרים על הפרט, על החברה, ועל הסביבה: השלכות, בעיות ופתרונות. צרכי קיום האדם  והצומח ,מערכות ותהליכים בצמחים, מחזור החיים של צמחים מזרע לזרע.

 

כיתה ד'-

מחזור המים, מים כמשאב מקיים חיים, זיהום מקורות מים וצריכת יתר, פתרונות טכנולוגיים וחברתיים לבעיית המים, מגוון המינים ומגוון ביולוגי, בע"ח בסכנת הכחדה, השפעת האדם על שינוי האקלים, מפגעים סביבתיים

נפט כמשאב מתכלה המהווה חומר גלם להפקת אנרגיה, השפעת שינוי האקלים על מגוון המינים, זיהום אויר, הפקת חשמל, תחנות פחם, גז, אנרגיות ירוקות, אפקט החממה.

 

כיתה ה'-

כלכלה וסביבה- הקרקע כמשאב למזון וחיים בריאים, זיהום הקרקע, ניצול יתר של משאבים טביעת רגל אקולוגית כמדד לצרכנות יתר של משאבי כדור הארץ, השפעת הטכנולוגיה על החברה

בתחומים שונים: רפואה, חקלאות, תעשייה, תקשורת, רמת חיים, איכות חים, אורח חיים והסביבה צרכנות נבונה, תרבות שפע וצריכת יתר. המחיר הסביבתי של תרבות השפע, פתרונות טכנולוגיים וחברתיים, המהפכה התעשייתית והשפעותיה.

כיתה ו'-

מערכות אקולוגיות, המגוון בטבע, יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם, מעורבות האדם במרכיבי הסביבה והשלכותיה, מאפייני החיים, צרכים לקיום יצורים, תפקודים של מערכות/תהליכים ביצורים חיים, בריאות האדם, איכות החיים ודרכים לשמרן.

סוגי אנרגיה, מקורות אנרגיה, הפקת אנרגיה והשימוש בה. השפעת השימוש באנרגיה על הפרט, על החברה והסביבה.

כיתה ז'-ח'-

טביעת רגל אקולוגית, שינוי הרגלי צריכה ושלושת ה-Rהפחתה, שימוש חוזר ומחזור, הטמנת פסולת, זיהום נחלים ומקורות מים מתוקים.

סוגי אנרגיה, מקורות אנרגיה, הפקת אנרגיה והשימוש בה. השפעת השימוש באנרגיה על הפרט, על החברה והסביבה, אפקט החממה, צמצום פליטת גזי חממה

מהות הטכנולוגיה וקשרי הגומלין בין טכנולוגיה למדע, הטכנולוגיה כתחום העוסק בפתרון בעיות, במענה לצרכים משתנים אנושיים-חברתיים ולשיפור החיים.

אוצרות קדם- תורה ב"שחף"

אוצרות קדם כיתה א –  לימוד סיפורי הבריאה מזמן למידה משמעותית בגישה רב-תחומית כמו מדעים, אמנות, ספרות, ארכיאולוגיה ועוד. אנחנו לומדים על ששת ימי השבוע וגם על התיאוריה המדעית של המפץ הגדול. הילדים שותפים מלאים בשיעור, עידו דפני לימד אותנו על העובדות המדעיות של המפץ הגדול והילדים ציירו במחברת הגדולה לפי הדמיון. נספר את המיתוס הבבלי על בריאת העולם, כיצד האל מרדוך נלחם באלה תיאמת בעלת צורת התנין והכניע אותה.

אוצרות קדם כיתה ב – אנחנו לומדים על סיפורי האבות, התחלנו באברהם ובמסעו מאור כשדים שבארם נהריים אל ארץ כנען. בנינו את האוהל של אברהם שבו התגורר במהלך הנדודים לארץ כנען ובתוכה. הסיפורים של אברהם משולבים עם בניית המאהל והדמויות של שרה ולוט כדי להמחיש את הסיפורים.

אוצרות קדם כיתה ד – סיפורו של יהושע בן נון, היורש והממשיך של משה. למדנו על תכונותיו החשובות של המנהיג, כמו יכולת הובלה, אומץ לב, חוזק נפשי ופיזי, סבלנות והקשבה. "משה כפני החמה ויהושע כפני הלבנה"- יהושע ממשיכו של משה ועליו מוטלת המשימה של ההתנחלות והכיבוש של ארץ כנען שמיושבת בעמים שונים. אילו דילמות עומדות בפניו? המשימה הראשונה היא כיבוש יריחו וישנו סיפור הנס אבל אפשר להסביר את הכיבוש בעזרת ההבנה של האסטרטגיה הצבאית. נדבר על השילוב של הסטוריה עם השקפת עולם, שיוצרת הסטוריוגפיה.

אוצרות קדם כיתה ה – בחרנו מספר תמונות עיקריות מספר שופטים כדי להבין את הרקע לספר שמואל ולדמותו של שמואל הנביא. המעגל המחזורי של ספר שופטים מאוד בולט והראינו זאת בסיפור של דבורה הנביאה וברק בן אבינועם. דיברנו גם על העוצמה הנשית בסיפור המתגלמת בתושיה של דבורה ושל יעל. יש ויכוח בנושא של צורת השלטון העדיפה: שופטים מקומיים או מלך? מה היתרונות והחסרונות שבכל צורת משטר? מה עדיף?

 

בני מצווה: כיתות זח

 בשיעור זה אנחנו דנים בערכים השונים של גיל זה: מחויבות, אחריות, היותנו חלק ממשפחה, חברה, מקהילה, חלק מעם.

בחלק הראשון של השנה אנחנו דנים במהות הטקס, ראינו טקסי התבגרות של עמים שונים וממש בימים אלה בונים טקס גיל התבגרות ל"שחף".

אזרחות

אזרחות  ו:

אופי המדינה : יהודית/דמוקרטית

בחירות כלליות במדינה דמוקרטית

הפרדת רשויות (מערכת איזונים : בהתאם לנושאי אקטואליה)

כהונת רה"מ (סקירה מהירה על ראשי ממשלת ישראל – משך כהונה ומאפיינים )

חוק השבות   (מטרות ויעדים)

תפקיד האופוזיציה במשטר דמוקרטי – כיצד ניתן להתנגד לממשלה ולהביע מחאה?

 • במקביל עלו נושאי אקטואליה רלוונטיים: רצח רבין, הבחירות בארה"ב, הגבלת כהונת רה"מ.

 

אזרחות – ד-ח:

מאפייני מדינה

קשרים בין מדינות

מדינה דמוקרטית מול מדינה דיקטטורית (האם ישראל מדינה דמוקרטית?)

בחירות בישראל, המיעוטים במדינה היהודית, מעמד הדתות במדינת ישראל, סמל המדינה והמנון המדינה (רקע היסטורי)

 • נושאי אקטואליה נוספים : חוק המואזין, יחסי ישראל – ארה"ב, רצח רבין זיכרון היסטורי ולקח ערכי.

היסטוריה

היסטוריה  ד-ה

התחלנו את השנה מסקירה היסטורית מהירה מתקופת  המקרא ועד יוון העתיקה. העמקנו בנושא יוון : ספרטה ואתונה, תרבות יוון, מלחמות פנימיות, עלייתו של אלכסנדר מוקדון וחדירתו למזרח. השיעורים שלנו עוסקים גם במפגש השלטון היווני  עם העם ביהודה והשיעורים האחרונים עסקו במרד החשמונאים, ממלכת החשמונאים והכיתות בעם עד בוא הכיבוש הרומי ליהודה.

היסטוריה  ו-ז

ראשית ימי הביניים : במזרח ובמערב ומצב היהודים באזורים אלו.

במזרח: למדנו על מוחמד ועליית האסלאם וצמיחת הממלכה האסלאמית במזה"ת עד ספרד. במקביל למדנו על "חוזה עומר" המגדיר יחסי השלטון עם היהודים.

במערב: השינויים שעוברים על אירופה בראשית ימי הביניים: נפילתה של רומא/פלישת שבטים ליבשת/התחזקות הנצרות ומעמד הכנסייה והתחזקות מלכי צרפת ואנגליה.

החברה בימי הביניים : אדונים , אריסים וצמיתים(סדר יורד)

היחס ליהודים מצד הכנסייה: עלילות דם ומשפט פאריז.

השיעורים האחרונים עוסקים במפגש תרבויות בין הנוצרים למוסלמים בארץ ישראל כפי שבא לידי ביטוי במסעות הצלב.

מרכז ערבית

ערבית ז

הוראת ערבית ספרותית האותיות בערבית : אופן כתיבתן + אוצר מילים

סה"כ נלמדו כמחצית מסך האותיות בערבית.

צורת יידוע, ניקוד בערבית, זכר נקבה, שייכות שלי ואוצר מילים הכולל בעלי תפקידים, פעלים, מקומות, תארים ועוד. כמו כן עובדים על כתיבה נכונה +קריאה רהוטה(מילים ומשפטים.

ערבית ו'

הוראת ערבית מדוברת: לימוד השפה הערבית המדוברת דרך תרגול ולימוד הדקדוק והתחביר.

נושאים שנלמדו:

ברכות בערבית, יידוע, זכר נקבה, שלישת תארים, שלילת פעלים, צורת רבים ורבות, פעלים בערבית ואוצר מילים נרחב. אנו מתרגלים את הנושאים בע"פ, בדיבור בערבית, תוך העמקת הידע הדקדוקי לצד הרחבת השיח ואוצר מילים רלוונטי. הקבוצה עתידה לטעם מערבית ספרותית דרך כתיבת אותיות.

ערבית  ה 

תרגול הברכות בערבית, הרחבת אוצר מילים מנושאים שונים: משפחה, בעלי תפקידים, התמצאות בשטח, שמות, לצד טעימה מכללי הדקדוק בערבית מדוברת . במקביל סיפורים קלילים שמועברים בערבית- עברית שנועדו להרחיב את אוצר המילים. לאחרונה עובדת הקבוצה על טקסטים כתובים ועונה על שאלות בהתאם ע"פ היגיון וידע קודם .

ערבית ד העשרה כיפית

תרגול ברכות, הרחבת אוצר מילים, מספרים, משחקים וסיפורים שמטרתם להרחיב את אוצר המילים. לאחרונה למדו התלמידים כינויים הקיימים בחברה הערבית. התלמידים כותבים ועונים בע"פ . כמו כן ניתנו הסברים על יידוע בערבית, זכר נקבה, ועל הדמיון בין השפות.

ערבית ג העשרה כיפית

מילים דומות בערבית עברית, המספרים בערבית, ברכות בסיסיות בערבית, סיפורים ואוצר מילים בנושאים ממוקדים: בית ספר, משפחה, תפקידים.

מרכז תרבויות עולם

כיתה ב': התחלנו את השנה בקריאת סיפורים שילדים אוהבים. בהמשך, בעקבות בקשת הקבוצה, השיעור הפך למרכז תרבויות עולם.

התחלנו באוסטרליה. האבוריג'ינים הוּא שֵׁם שֶׁל תַּרְבּוּת עַתִּיקָה וַעֲשִׁירָה שֶׁל מֵאוֹת שְׁבָטִים-עַמִּים שֶׁחָיוּ בְּכָל רַחֲבֵי אוֹסְטְרַלְיָה. למדנו על קפטן קוק, הסתכלנו במפה, דיברנו על חיות הכיס ויצרנו  דיג 'ירדו.

מרכז רב גילאי: מרכז DND

מרכז זה נוצר לבקשת הילדים. התחלנו עם כיתה ג, ואלינו הצטרפו ילדי כיתה ה. המרכז מנוהל לחלוטין על ידי הילדים. אני לא מכירה את המשחק, הילדים מלמדים אותי, אני תלמידה בקבוצה. חוויה מעשירה ומעצימה את הילדים.

מרכז בעלי חיים א ב

במרכז שלנו מדברים על בעלי החיים בארץ ובעולם מתוך אהבה וחמלה. כל אחד בתורו הופך למורה ומלמד אותנו על בעל החיים בו מתעניין. בכל שיעור אנחנו שומעים כמה עובדות מעניינות על בעל החיים שנבחר, רואים תמונות, צופים בסרטון ושואלים שאלות. כך נמשיך במהלך השנה לשמוע וללמוד על החיות השונות והחוויות של התלמידים וגם ניתן מקום לכל אחד להוביל את הלמידה בדרכו שלו.

דו קיום ורב תרבותיות

השנה התחלנו בתכנית ייחודית של מפגשים הדדיים בין בית החינוך "שחף" לבין בית ספר אג'יאל בג'לג'וליה. 15 תלמידים מכל בית ספר נרשמו לתכנית ונקיים 4 מפגשים משותפים סביב נושא החגים. ערכנו שני מפגשים מקדימים של הצוות המתכנן, אחד אצלנו והשני אצלם כדי לסכם את התוכנית המשותפת. המפגש הראשון יהיה אצלנו בנושא חנוכה בחמישה בדצמבר ואנחנו כבר מתרגשים ומתכוננים במרץ.

מרכז אנימציה וקולנוע

אנימציה א

הילדים נחשפו לעקרונות הפיזיקליים היוצרים את אשליית התנועה באנימציה : תופעת התמדת הראייה, ותופעת ההשלמה (PHI) בשלב זה המחשנו את תופעת התמדת הראייה על ידי  בניית תאומרופ ( סיבוב הפלא ביוונית ) שהינו צעצוע קטן שפתיח ד"ר ג'ון  איירטון פאריס ב 1825 . במהלך השיעורים הילדים נחשפים לסרטי אנימציה מכוננים בתולדות סרטי האנימציה, כגון סרטיו של בלקטון , האחראי בין היתר על סרט האנימציה הראשון ( פרצופים מצחיקים 1905 ) או סידרת סרטיו של דיסני  אליס בארץ הפלאות המשלבת בין צילום בשר ודם לדמויות מצוירות … כמו כן הילדים החלו להתוודע לתוכנת הסקרץ והילדים לוקחים חלק בסרטוני אנימציה  שנוצרים בכיתה הממחישים את הקושי המורכבות והכיף שעומד לפניהם האנימטור. בהמשך השנה נמשיך להעמיק בתולדות דברי הימים של האנימציה ונמשיך ליצור סרטוני אנימציה כיתתיים .

אנימציה ב

השנה התחלנו להעמיק בתוכנת הסקרץ' על מנת ליצור סרטוני אנימציה מורכבים, למדנו להזיז דמויות ושנות פרמטרים בדמויות כגון צבע גודל, להפעיל אפקטים שונים על הדמויות כגון : עין הדג , ספירלה , לעשות שימוש במוזיקה , לשלוט בדמיות עם העכבר או עם המקלדת ועוד ועוד…הילדים עובדים בקבוצות של שניים ליוצרים סרטונים ומביאים בכל פעם מחדש את היכולות החדשות שהן רוכשים ממפגש למפגש. בהמשך אנו נמשיך להעמיק חקר בתוכנת הסקרץ' , וכמובן נחזור ונרכב את הידע שלנו בדברי הימים של סרטי האנימציה
קולנוע ג-ח

השנה אנו לומדים גם על עקרונות העריכה  ולומדים לערוך על תוכנת המובי מייקר, הלמידה מתבצעת בקבוצות המונות שני ילדים, ובכל פעם עומדים בפניהם אתגרי עריכה שונים ברמות קושי משתנות , תוך כדי חזרה על עקרונות הצילום. בהמשך השנה אנו  נלמד על סכמת התאורה הבסיסית בקולנוע ועל עקרונות הקלטת הקול, ונחזור לכתוב לצלם ולערוך

מרכז גיטרה

גיטרה  א

למדנו כיצד להחזיק את הגיטרה, כיצד יש ללחוץ על המיתרים, התחלנו ללמוד מעט על קצב, והתחלנו ללמוד כיצד לקרוא טבלטורות, ולנגן מספר ריפים.

גיטרה ב-ח

למדנו כיצד לכוון את הגיטרה, ואנו ממשיכים ללמוד ריפים חדשים , וללמוד סוגי פריטה שונים, ושירים חדשים.

 מרכז בישול ואפייה: כיתה ו

ילדי הקבוצה לוקחים אחריות: בכל שבוע ילד בקבוצה מציע מתכון, מעלה לקבוצת הווטסאפ שלנו. ילדי הקבוצה מביאים את המצרכים, מחלקים את העבודה ביניהם (כן, כולל ניקיון!) מכינים וכמובן אוכלים את התוצרים.

למידה מתרחשת בכל הרבדים: בגלוי מתקיים שיח על אחריות ומחויבות. בסמוי: כבוד, ערבות הדדית, חיי קהילה, אחריות אישית, אסטרטגיות למידה ועוד.

מרכז ניווט והישרדות

*שיעור מבוא למפה ומקרא –  למדנו על מקרא המפה הטופוגרפית, שיחקנו במשחק זיכרון וגם פתרנו חידון של מקרא המפה.

* שיעור המפה הטופוגרפית וניווט כוכב –  התלמידים מנווטים לתחנה אחת בלבד חוזרים ויוצאים לתחנה אחרת וכך הלאה.

* ניווט כתב חידה לסוכות – בכל תחנת ניווט, חידה בנושא חג הסוכות

* ניווט קו בגן החבל –  כל חוליה יצאה לניווט במסלול מסויים.

* ניווט זיכרון מפה מרכזית בגן החבל – התלמידים ניסו לזכור את המפה ויצאו לנווט בין כמה שיותר תחנות שזכרו,  לאחר מכן למדהו מהי הפשטת מפה.

*משחק ניווט חופשי בגן החבל –  התלמידים התחלקו בקבוצות והחליטו ביחד לאיזה תחנות ניווט הם הולכים/רצים בזמן הקצוב שיש להם.

*קריאת שטח – יצאנו לסיור בשטח הפתוח הסמוך לגן החבל ודיברנו על הרבדים בנוף, פיסי,  ביוטי ואנושי. פגשנו גם דוגמאות וסימנים של כל רובד.

*טופוגרפיה –  סיור בשטח הפתוח והתבוננות בתבליט ובתכסית של הנוף, למדנו גם מושגים של תבניות נוף, כיפה, שלוחה, גיא, ואדי.

*ניווט מפה טופוגרפית –  הפעם על ניווט שחסרים בו פרטי תכסית ברורים כמו שבילים. התלמידים נתקלו באתגר, לנווט עפ"י קווי הגובה במפה.

*פרויקט צמחי תועלת –  יצאנו עם מגוון ספרי צומח לשטח, זיהינו צמחים, התחלקנו לחוליות וכל חוליה קיבלה משימה לבחור צמח עליו תעשה עבודת חקר והצגת תוצרים לתועלת האדם בהמשך השיעורים.

*צומח לתועלת האדם –  עסקנו באיסוף חרובים להפקת מוצרים מהחרוב לשיעור הבא, בנוסף העמקנו בצמח הקטלה החריפה ושימושיו.

מרכז אומנות

כיתה א' :

התחלנו את השנה עם עבודת יצירה בנושא "השם שלי" כל ילד כתב את השם שלו על נייר פרגמנט ועם ניירות משי צבעוניים קישט ועיטר את הדף. הכנו ברכות לראש השנה תוך התייחסות לסמלי החג. הילדים נפגשו עם שתי יצירות אומנות אחת של הצייר נחום גוטמן והשנייה של ראובן רובין כשהמוטיב המרכזי הוא הרימון. כל ילד קישט ועיטר מגזרת רימון במגוון של נירות אדומים. הכנו שרשראות לסוכה.

בחודש הקרוב נעבור לפעילות בנושא "הקו באומנות" נלמד על סוגי קווים בצורות ובעוצמות שונות. הילדים יציירו בקבוצות ציור משותף הבנוי מקווים בלבד. ניצור תמונה ממגוון רחב של חומרים המזכירים לנו קווים. נלמד על גלגל הצבעים המורכב מצבעי יסוד וצבעים משלימים. ניצור צבעים חדשים ע"י ערבוב שני צבעי יסוד. נלמד גם על נושא הסתיו .סמני הסתיו צבעי הסתיו ועוד…

 

כיתה ב' :

התחלנו את השנה בעיצוב "השם שלי" בחומרים שונים תוך התייחסות לצורת כתב מיוחדת, מרקם מעניין, אסוציאציה של השם ועוד…בראש השנה הילדים נפגשו עם שתי יצירות אומנות. אחת של נחום גוטמן והשנייה של ראובן רובין כשהמוטיב המרכזי הוא הרימון. הילדים ציירו ציורים המשולבים בהם רימונים בהשראת ציורי האומנים. לחג הסוכות הכנו סוכה ממגזרות נייר וקישטנו אותה.

בחודש הקרוב נעבוד על מספר נושאים:

1.קו, צורה, כתם. נלמד על המושגים הללו וניצור תמונה.

2.באמצעות השיר של יהונתן גפן על "האיש הירוק" נלמד על המושג מונוכרום. כל ילד יצייר את העיר הירוקה שלו בגווני ירוק שהוא יצור.

3.הסתיו בפתח, נלמד על סמני הסתיו צבעי הסתיו בעלי חיים בסתיו וניצור תמונת סתיו.

מרכז יצירתיות

שיעור יצירתיות עם לגו – ערן

במהלך החודש האחרון עשינו יחד סדרה של תרגילים לפיתוח היצירתיות – משחק דמיון, שיחזור חפצים במראה עתיק (מפת אוצר), וכמובן בנייה בלגו. חלק מהקבוצות הספיקו גם לבנות מכונת שוקו פשוטה. בחודש דצמבר נערוך הכרות עם גדול הממציאים – לאונרדו דה וינצ׳י, ננסה לבנות במלגו כמה מההמצאות שלו… וכמובן להכניס בהן שיפורים משל עצמנו.

 

שיעור מבוכים ודרקונים – ערן

השיעור הוא אינטרפרטציה חופשית על ז׳אנר מבוכים ודרכונים – אנו ממציאים מפלצות, ממלכות, ואימפריות חוצות יבשות, ואויבים חסרי רחמים – רק כדי לנצח אותם בכמה לחשי קסם או שיקוים שהמצאנו (וגם ציירנו). אם נגמרים לילדים הטושים בקצב מסחרר – זה בגלל השיעור הזה!

 

לוח חופשות

  חגי ישראל

החג התאריך הערות
ראש השנה ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון,  שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ו עד ב' בתשרי התשע"ז, 4-2  באוקטובר 2016.  הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשע"ז, 5 באוקטובר 2016.
יום הכיפורים ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט'-י' בתשרי התשע"ז,  12-11 באוקטובר 2016. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התשע"ז, 13 באוקטובר 2016.
חג הסוכות ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התשע"ז,  16 באוקטובר 2016, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי  התשע"ז, 25 באוקטובר 2016. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ז, 26 באוקטובר 2016.
חג הסיגד* יום רביעי, כ"ט בחשוון התשע"ז, 30 בנובמבר 2016. חג הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך.
חנוכה מיום שני, כ"ו בכסלו התשע"ז,

26 בדצמבר 2016, עד יום ראשון, ג' בטבת התשע"ז, 1 בינואר 2017.

הלימודים יתחדשו ביום שני, ד' בטבת התשע"ז, 2 בינואר 2017.

 

ט"ו בשבט יום שבת, ט"ו בשבט התשע"ז,

11 בפברואר 2017.

פורים הימים ראשון ושני, י"ד ו-ט"ו באדר  התשע"ז, 13-12 במרס 2017.  הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ט"ז באדר התשע"ז, 14 במרס 2017.
פסח מיום ראשון,  ו' בניסן התשע"ז, 2 באפריל 2017, עד יום שלישי, כ"ב בניסן התשע"ז, 18 באפריל  2017. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן התשע"ז, 19 באפריל  2017.
יום העצמאות יום שלישי, ו' באייר התשע"ז, 2 במאי 2017. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ז' באייר התשע"ז , 3 במאי 2017. יום העצמאות נדחה.
ל"ג בעומר יום ראשון, י"ח באייר התשע"ז, 14 במאי 2017. הלימודים יתחדשו ביום שני, י"ט באייר התשע"ז, 15 במאי 2017.
יום ירושלים יום רביעי, כ"ח באייר התשע"ז, 24 במאי 2017. יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.
חג השבועות ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שלישי, רביעי וחמישי, ה'-ז' בסיוון התשע"ז, 30 במאי עד 1 ביוני 2017.  הלימודים יתחדשו ביום שישי, ח' בסיוון התשע"ז, 2 ביוני 2017.

 לוח חופשות צהרון

מועד ימים תאריך
ראש השנה ראשון-שלישי 2-4/10
יום כיפור שלישי-רביעי 11-12/10
סוכות ראשון – שני 16-17/10
חול המועד חמישי 20/10
הושענה רבה ראשון 23/10
שמחת תורה שני 24/10
חנוכה חמישי 29/12
חנוכה ראשון 01/01/17
פורים ושושן פורים ראשון – שני 12-13/03
פסח ראשון – שני 9-17/04
יום הזכרון (נדחה) שני 01/05
יום העצמאות (נדחה) שלישי 02/05
ל"ג בעומר ראשון 14/05
שבועות שלישי – רביעי 30-31/05

 

מערכת שעות תשע"ח

שבוע הלימודים בשחף

גן "שחף"

בימים א'-ה',  7:30-:13:30

ביום ו' 8:00-12:30

בית הספר

    א ב ג ד ה
1. בוקר טוב חונך 8:00-8:15          
2 8:15-9:00          
הפסקה 9:00-9:15          
3 9:15-10:00          
הפנאי הגדול 10:00-10:50          
4 10:50-11:30          
הפסקה 11:30-11:45          
5 11:45-12:30          
הפסקה 12:30-12:45          
6 12:45-13:30          
7 13:30-14:15          

יום שישי

1 8:30-8:40 בוקר טוב חונך
2. 8:40-9:25 פרלמנט לכל הקהילה
הפסקה 9:25-9:35  
3 9:35-10:20  
4 10:20-11:05  
הפסקה 11:05-11:30  
ניקיון 11:30-11:45  
5 11:45-12:30  

 

 

 

כיתה א

  א ב ג ד ה ו
בוקר טוב חונך            
שיעור 1

8:15-9:00

 

אמנות קבוצה 2 – אנגליה/ עברית קבוצה 1 – ברזיל

עברית קבוצה 1 – ברזיל/ מתמטיקה קבוצה 2 – ונצואלה מדעי הסביבה – ברזיל/ תכנות תנועה ורובוטיקה – ונצואלה/ גיטרה – הולנד מפגש מיכל – בית א-ב גלית כיתה מלאה

"איזה חג לי"

ונצואלה

ספרותאטרון בירו – הולנד

 

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

אמנות קבוצה 1 – אנגליה/ עברית קבוצה 2 – ברזיל עברית קבוצה 2 – בית א-ב/ מתמטיקה קבוצה 1 – ברזיל/ RDND – חצר מזרח רחוק סקראץ – ונצואלה/ יצירתיות – בית א-ב/ מדעי הסביבה – ברזיל מתמטיקה קבוצה 1 – ברזיל/ עברית קבוצה 2 – ונצואלה מתמטיקה כיתה מלאה

ברזיל

מתמטיקה כל הכיתה – ברזיל

 

9:30-10:15

פנאי

10:00-10:50

מרכז תאטרון – הולנד

 

מרכז קיימות – אוקיינוס/

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

10-10:30 שיקום ספרייה

מרכז קיימות – אוקיינוס/

שירה ופיתוח קול – הולנד

מרכז מחול מרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

עברית כל הכיתה – ברזיל

 

10:30-11:15

שיעור 3

10:50-11:35

שעת חונכות עם ילדי בית הספר מועדון קריאה – ספרייה/

RDND – חצר מזרח רחוק

חנג – אוקיינוס מתמטיקה קבוצה 2 – ברזיל/ עברית קבוצה 1 – ונצואלה סקרנות – נושא אישי פרלמנט/מפגש

 

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

כישורי חיים – הולנד קיימות עם רובי ושוראיה אנגלית – הודו חנ"ג / מחול סקרנות – נושא אישי  
שיעור 5

12:45-13:30

מפגש גלית /שירה – בית וברזיל מפגש גלית/מיכל/שירה – בית, ונצואלה וברזיל תאטרון – הולנד/ אוצרות קדם א – ונצואלה/ יצירתיות ערן – בית א-ב  

בעלי חיים

מפגש מיכל/גלית/שירה – בית, ברזיל וונצואלה  

 

 

 

 

 

כיתה ב

  א ב ג ד ה ו
בוקר טוב חונך            
שיעור 1

8:15-9:00

חנ"ג – אוקיינוס

 

 

כישורי חיים – הולנד מדעי הסביבה – ברזיל/

תכנות תנועה ורובוטיקה – ונצואלה/

 

וועדות/

שיעור עם בירו

מתמטיקה כל הכיתה – ברזיל מתמטיקה קבוצה 2 – ברזיל/ עברית קבוצה 1 – אנגליה

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

תאטרון – הולנד/ יצירתיות – בית א-ב

 

 

 

סקראץ – ונצואלה/ RDND – חצר מזרח רחוק מדעי הסביבה – ברזיל/ יצירתיות – בית א-ב/ שירה ופיתוח קול – הולנד אוצרות קדם – הודו

 

בעלי חיים

ונצואלה

ספרותאטרון בירו – הולנד

 

9:30-10:15

פנאי

10:00-10:50

מרכז תאטרון – הולנד

ועדת עיתון – ונצואלה

מרכז קיימות – אוקיינוס/

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מרכז קיימות – אוקיינוס/ שירה ופיתוח קול – הולנד מרכז מחול – מזרח רחוק מרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מתמטיקה קבוצה 1 – ונצואלה/ עברית קבוצה 2 – אנגליה

10:30-11:15

שיעור 3

10:50-11:35

אמנות קבוצה 2 – אנגליה/ עברית קבוצה 1 – ברזיל עברית קבוצה 1 – אוסטרליה/מתמטיקה קבוצה 2 – ברזיל/

 

אנגלית – הודו/

 

מחול – בית אב/ שירה ופיתוח קול-הולנד

/ יצירתיות-בית גד

סקרנות – נושא אישי פרלמנט/מפגש

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

אמנות קבוצה 1 – אנגליה/

עברית קבוצה 2 – ברזיל

עברית קבוצה 2 – אוסטרליה/ מתמטיקה קבוצה 1 – ברזיל חנ"ג – אוקיינוס/

 

מועדון קריאה – ספרייה

 

סקרנות – נושא אישי  
שיעור 5

12:45-13:30

מפגש גלית/שירה  – ברזיל וונצואלה מפגש מיכל/גלית/שירה

ברזיל, ונצואלה ובית

גיטרה – אנגליה/ יצירתיות – ברזיל  

מתמטיקה כל הכיתה – ברזיל

מפגש גלית/מיכל/שירה

בית, ונצואלה וברזיל

 

 

 

 

 

 

כיתה ג

  א ב ג ד ה ו
בוקר טוב חונך            
שיעור 1

8:15-9:00

מתמטיקה  – פרו / ניסויים בכיף- אורוגוואי /

קולנוע – ונצואלה

עברית – אוסטרליה/

מדעי הסביבה – יפן

 

אנגלית קבוצה 1 – הודו/ מתמטיקה – פרו וועדות/

שיעור עם בירו

עברית – אנגליה/ כישורי חיים – יפן אנגלית קבוצה 2 – הודו/ מתמטיקה – פרו

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

ספרותאטרון – יפן/

מתמטיקה – פרו /

יצירתיות/

עברית – ונצואלה

עברית – אוסטרליה/ ערבית – הודו/

RDND – חצר מזרח רחוק/

מתמטיקה – פרו

חנג – אוקיינוס/ מועדון  קריאה – ספריה/ שירה ופיתוח קול – הולנד מרכז אמנות – אנגליה/

מדעי הסביבה – יפן/

עברית – אנגליה עברית – אנגליה

 

9:30-10:15

פנאי

10:00-10:50

מרכז תאטרון – הולנד

ועדת עיתון – ונצואלה

 

מרכז קיימות – אוקיינוס /

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מרכז קיימות – אוקיינוס

ליגות – אוקיינוס

שירה ופיתוח קול – הולנד

מתמטיקה – פרו

מרכז מחול – מזרח רחוק

מרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

אוצרות קדם – הודו/ גיטרה – בית ג-ד

 

 

10:30-11:15

שיעור 3

10:50-11:35

אנגלית קבוצה 2 – הודו/ מתמטיקה – פרו אמנות – אנגליה/ מתמטיקה – פרו/

RDND – חצר מזרח רחוק

עברית – ברזיל חנג – אוקיינוס/

מרכז אמנות – אנגליה

/ יצירתיות בג/

שיעור עם רובי/

סקרנות – נושא אישי פרלמנט/מפגש

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

אנגלית קבוצה 1 – יפן/

מתמטיקה – פרו/

אמנות – אנגליה/ קולנוע – ונצואלה/ מתמטיקה – פרו מפגש אבי – בית גד/ רובי – יפן שיעור עם רובי/

אמנות – אנגליה

 

סקרנות – נושא אישי  
שיעור 5

12:45-13:30

מפגש בירו –

בית ג-ד

מפגש – בית, הולנד ואנגליה עברית – ברזיל/ מתמטיקה – פרו אמנות – אנגליה/ מחול – בית ג-ד/

מתמטיקה – פרו

מפגש בירו/רובי/אבי – בית אנגליה והולנד  

 

 

 

 

 

כיתה ד

  א ב ג ד ה ו
בוקר טוב חונך            
שיעור 1

8:15-9:00

אנגלית קבוצה 2 – הודו/  מתמטיקה – פרו עברית – אוסטרליה/ מדעי הסביבה – יפן מתמטיקה – פרו/ חנ"ג וועדות/

שיעור עם בירו

עברית – אנגליה / קולנוע – ונצואלה *תחנה מרכזית מתמטיקה – פרו

 

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

אנגלית קבוצה 1 – הודו/

מתמטיקה – פרו

עברית – ונצואלה

 

עברית – אוסטרליה

 

RDND – חצר מזרח רחוק

/מתמטיקה – פרו

אנגלית קבוצה 2 – הודו/ מועדון קריאה – ספריה מרכז אמנות – אנגליה/ מדעי הסביבה – יפן/

 

עברית – אנגליה / כישורי חיים – יפן *תחנה מרכזית

עברית – אנגליה

9:30-10:15

פנאי

10:00-10:50

מרכז תאטרון – הולנד

ועדת עיתון – ונצואלה

 

מרכז קיימות – אוקיינוס/

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מרכז קיימות – אוקיינוס

ליגות – אוקיינוס

שירה ופיתוח קול – הולנד

מתמטיקה – פרו /

מרכז מחול – מזרח רחוק

מרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

שיעור עם בירו – הולנד/

גיטרה – בית ג-ד/ אוצרות קדם – הודו

10:30-11:15

שיעור 3

10:50-11:35

חונכות גנים – הולנד וגנים/

מתמטיקה – פרו

ערבית – הודו/ אמנות – אנגליה/ מתמטיקה – פרו/

RDND – חצר מזרח רחוק

עברית – ברזיל

/ קולנוע – ונצואלה

מרכז אמנות – אנגליה /

חקר רובוטיקה עם רובי /

ספרותאטרון – יפן

סקרנות – נושא אישי פרלמנט/מפגש

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

מתמטיקה – פרו/

חנ"ג – אוקיינוס

אמנות – אנגליה/ מתמטיקה – פרו מפגש אבי/רובי – בית ואנגליה חקר רובוטיקה עם רובי / אמנות – אנגליה סקרנות – נושא אישי  
שיעור 5

12:45-13:30

אנגלית כל הקבוצה – הודו ויפן מפגש אבי/רובי/בירו – בית הולנד ואנגליה אנגלית קבוצה 1 – הודו/

מתמטיקה – פרו/

עברית – ברזיל

אמנות – אנגליה/ מחול – בית ג-ד/ מתמטיקה – פרו מפגש בירו/אבי/רובי – בית אנגליה והולנד  

 

 

 

 

 

כיתה ה

  א ב ג ד ה ו
בוקר טוב חונך            
שיעור 1

8:15-9:00

מתמטיקה – פרו/ היסטוריה – הודו/

אמנות – אנגליה

אמנות – אנגליה/ מתמטיקה – פרו/ עברית – אוסטרליה וועדות/

שיעור עם בירו

קולנוע – ונצואלה/ עברית-אוסטרליה *תחנה מרכזית מתמטיקה – פרו

 

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

מתמטיקה – פרו/ עברית – אוסטרליה ספרותאטרון – הולנד/ אמנות – אנגליה/

RDND – חצר מזרח רחוק /

מתמטיקה – פרו

אמנות – אנגליה

/ עברית – אוסטרליה

חנג – אוקיינוס/

עברית – אוסטרליה/ מרכז אמנות – אנגליה/

 

 עברית-אוסטרליה/ שירה ופיתוח קול-הולנד *תחנה מרכזית 9:30-10:15
פנאי

10:00-10:50

חנ"ג – אוקיינוס /

מרכז תאטרון – הולנד

ועדת עיתון – ונצואלה

מרכז קיימות – אוקיינוס/

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מרכז קיימות – אוקיינוס

ליגות – אוקיינוס

מתמטיקה – פרו

שירה ופיתוח קול – הולנד /

מרכז מחול-מזרח רחוק

 מרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מדעי הסביבה – יפן/

עברית – אוסטרליה/

10:30-11:15

שיעור 3

10:50-11:35

חונכות גנים – הולנד וגנים/ עברית – אוסטרליה/ מתמטיקה – פרו מתמטיקה – פרו/

RDND – חצר מזרח רחוק

ערבית – אוסטרליה

/ קולנוע – ונצואלה

אנגלית קבוצה 1 – הודו/

עברית – אוסטרליה/

מרכז אמנות – אנגליה

חקר רובוטיקה עם רובי

סקרנות – נושא אישי פרלמנט/מפגש

 

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

מתמטיקה – פרו/

עברית – אוסטרליה/ אנגלית קבוצה 1 – הודו

אנגלית קבוצה 2 – הודו/ מתמטיקה – פרו/ ערבית – אוסטרליה

/ שירה ופיתוח קול – הולנד/

 

מפגש סיביל/איריס – בית והודו

/ מחול  – מזרח רחוק

חקר רובוטיקה עם רובי

סקרנות – נושא אישי  
שיעור 5

12:45-13:30

מפגש איריס/ סיביל – בית והודו אנגלית כל הכיתה – אוסטרליה מדעי הסביבה – יפן/ היסטוריה – אוסטרליה/ מתמטיקה – פרו אנגלית קבוצה 2 – הודו/

מתמטיקה – פרו/

עברית – אוסטרליה

מפגש איריס/סיביל

/ גולן מזרחנות  – בית, הודו ויפן

 

 

 

 

 

 

 

כיתה ו

  א ב ג ד ה ו
בוקר טוב חונך            
שיעור 1

8:15-9:00

אנגלית – בית ה-ו

 

היסטוריה – הודו

/ אמנות – אנגליה

 

אמנות – אנגליה/

עברית – אוסטרליה

וועדות/

שיעור עם בירו

עברית – אוסטרליה *תחנה מרכזית

 

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

חנ"ג – אוקיינוס/

עברית – אוסטרליה

אמנות – אנגליה/

RDND – חצר מזרח רחוק

אמנות – אנגליה/

עברית – אוסטרליה/ מתמטיקה – פרו

 

אנגלית – בית ה-ו/  עברית – אוסטרליה/ מרכז אמנות – אנגליה עברית – אוסטרליה / קולנוע – ונצואלה/ שירה ופיתוח קול-הולנד *תחנה מרכזית/

 

9:30-10:15

פנאי

10:00-10:50

מרכז תאטרון – הולנד

מתמטיקה – פרו

ועדת עיתון – ונצואלה

מרכז קיימות  – אוקיינוס/ מתמטיקה – פרו/

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

 

10-10:30 שיקום ספרייה

ליגות – אוקיינוס

מרכז קיימות – אוקיינוס

שירה ופיתוח קול – הולנד /

מרכז מחול – מזרח רחוק

 

 

מרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מדעי הסביבה – יפן/ עברית – אוסטרליה/

10:30-11:15

שיעור 3

10:50-11:35

חונכות גנים – הולנד וגנים/ עברית – אוסטרליה/ אנגלית – בית ה-ו/

RDND – חצר מזרח רחוק

ערבית – אוסטרליה/

מתמטיקה – פרו

עברית – אוסטרליה/ מרכז אמנות – אנגליה /

מתמטיקה – פרו/

חקר רובוטיקה עם רובי

סקרנות – נושא אישי מפגש/פרלמנט

 

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

 

קולנוע – ונצואלה/

עברית – אוסטרליה

ספרותאטרון – הולנד ערבית – אוסטרליה/ מתמטיקה – פרו/

שירה ופיתוח קול – הולנד

מפגש איריס/סיביל – בית והודו

חקר רובוטיקה עם רובי

סקרנות – נושא אישי  
שיעור 5

12:45-13:30

מפגש איריס/סיביל – בית והודו כישורי חיים – הודו/ מתמטיקה – פרו היסטוריה – אוסטרליה/

מדעי הסביבה – יפן

חנ"ג – אוקיינוס/

עברית – אוסטרליה

מפגש איריס/סיביל/גולן (מזרחנות) – בית הודו ויפן  

 

 

 

 

 

 

כיתה ז-ח

  א ב ג ד ה ו
בוקר טוב חונך            
שיעור 1

8:15-9:00

מפגש – בית ז-ח אנגלית – בית ז-ח היסטוריה – יפן/

עברית – אוסטרליה

וועדות/

שיעור עם בירו

ספרותאטרון – הולנד/ עברית – אוסטרליה *תחנה מרכזית

 

 

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

אנגלית – בית ז-ח/

עברית – אוסטרליה

אנגלית – בית ז-ח/

RDND – חצר מזרח רחוק

היסטוריה – יפן/

עברית – אוסטרליה/

מתמטיקה – פרו

 

עברית – אוסטרליה/

מרכז אמנות – אנגליה

קולנוע – ונצואלה/ עברית -אוסטרליה/ שירה ופיתוח קול-הולנד *תחנה מרכזית

9:30-10:15

פנאי

10:00-10:50

מרכז תאטרון – הולנד

מתמטיקה – פרו

ועדת עיתון – ונצואלה

מרכז קיימות – אוקיינוס /

מתמטיקה – פרו/

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

ליגות – אוקיינוס

מרכז קיימות – אוקיינוס

חנ"ג  – אוקיינוס/

שירה ופיתוח קול – הולנד

מרכז מחול

 

 

מרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

עברית – אוסטרליה

 

שיעור 3

10:50-11:35

חונכות גנים – הולנד וגנים/ עברית – אוסטרליה/  ספרותאטרון – הולנד/

RDND – חצר מזרח רחוק

אמנות – אנגליה/ מתמטיקה – פרו/  

מתמטיקה – פרו

עברית – אוסטרליה/ מרכז אמנות – אנגליה

חקר רובוטיקה עם רובי

סקרנות – נושא אישי פרלמנט/מפגש

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

קולנוע – ונצואלה/

עברית – אוסטרליה

ערבית – יפן/

 

אמנות – אנגליה/ מתמטיקה – פרו/

שירה ופיתוח קול – הולנד

מתמטיקה – פרו/

חקר רובוטיקה עם רובי

סקרנות – נושא אישי  
שיעור 5

12:45-13:30

חנג – אוקיינוס/

עברית – אוסטרליה

 

ערבית – יפן/ מתמטיקה – פרו מפגש ליטל – בית עברית – אוסטרליה/ מדעי הסביבה – יפן

 

מפגש ליטל/ליאת/

גולן (מזרחנות) – בית, יפן ואוסטרליה

 
שיעור 6

13:30-14:15

להקה – אבי עד 15:00          

                             

מיינדפולנס – סיביל

מנהיגות – ליאור שטיינפלד (אבא)

יחד נחיה – איריס

תכנות – אבי

יוגה – גלית ששון

רובוטיקה – רובי והורים מנטורים

                             

 

 

 

המערכת של _______________________________

  א ב ג ד ה ו
שיעור 1

8:15-9:00

 

 

 

 

    וועדות    
שיעור 2

9:15-10:00

 

 

 

 

         
פנאי

10:00-10:50

           
שיעור 3

10:50-11:35

 

 

 

 

        11:30-11:45

זמן ניקיון

שיעור 4

11:45-12:30

 

 

 

 

        מפגש/פרלמנט

11:45-12:30

 

שיעור 5

12:45-13:30