שבוע הלימודים בשחף

גן "שחף"

בימים א'-ה',  7:30-:13:30

ביום ו' 8:00-12:30

בית הספר

  אבגדה
1. בוקר טוב חונך8:00-8:15     
28:15-9:00     
הפסקה9:00-9:15     
39:15-10:00     
הפנאי הגדול10:00-10:50     
410:50-11:30     
הפסקה11:30-11:45     
511:45-12:30     
הפסקה12:30-12:45     
612:45-13:30     
713:30-14:15     

יום שישי

18:30-8:40בוקר טוב חונך
2.8:40-9:25פרלמנט לכל הקהילה
הפסקה9:25-9:35 
39:35-10:20 
410:20-11:05 
הפסקה11:05-11:30 
ניקיון11:30-11:45 
511:45-12:30 

 

 

 

כיתה א

 אבגדהו
בוקר טוב חונך      
שיעור 1

8:15-9:00

 

אמנות קבוצה 2 – אנגליה/ עברית קבוצה 1 – ברזיל

עברית קבוצה 1 – ברזיל/ מתמטיקה קבוצה 2 – ונצואלהמדעי הסביבה – ברזיל/ תכנות תנועה ורובוטיקה – ונצואלה/ גיטרה – הולנדמפגש מיכל – בית א-בגלית כיתה מלאה

"איזה חג לי"

ונצואלה

ספרותאטרון בירו – הולנד

 

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

אמנות קבוצה 1 – אנגליה/ עברית קבוצה 2 – ברזילעברית קבוצה 2 – בית א-ב/ מתמטיקה קבוצה 1 – ברזיל/ RDND – חצר מזרח רחוקסקראץ – ונצואלה/ יצירתיות – בית א-ב/ מדעי הסביבה – ברזילמתמטיקה קבוצה 1 – ברזיל/ עברית קבוצה 2 – ונצואלהמתמטיקה כיתה מלאה

ברזיל

מתמטיקה כל הכיתה – ברזיל

 

9:30-10:15

פנאי

10:00-10:50

מרכז תאטרון – הולנד

 

מרכז קיימות – אוקיינוס/

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

10-10:30 שיקום ספרייה

מרכז קיימות – אוקיינוס/

שירה ופיתוח קול – הולנד

מרכז מחולמרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

עברית כל הכיתה – ברזיל

 

10:30-11:15

שיעור 3

10:50-11:35

שעת חונכות עם ילדי בית הספרמועדון קריאה – ספרייה/

RDND – חצר מזרח רחוק

חנג – אוקיינוסמתמטיקה קבוצה 2 – ברזיל/ עברית קבוצה 1 – ונצואלהסקרנות – נושא אישיפרלמנט/מפגש

 

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

כישורי חיים – הולנדקיימות עם רובי ושוראיהאנגלית – הודוחנ"ג / מחולסקרנות – נושא אישי 
שיעור 5

12:45-13:30

מפגש גלית /שירה – בית וברזילמפגש גלית/מיכל/שירה – בית, ונצואלה וברזילתאטרון – הולנד/ אוצרות קדם א – ונצואלה/ יצירתיות ערן – בית א-ב 

בעלי חיים

מפגש מיכל/גלית/שירה – בית, ברזיל וונצואלה 

 

 

 

 

 

כיתה ב

 אבגדהו
בוקר טוב חונך      
שיעור 1

8:15-9:00

חנ"ג – אוקיינוס

 

 

כישורי חיים – הולנדמדעי הסביבה – ברזיל/

תכנות תנועה ורובוטיקה – ונצואלה/

 

וועדות/

שיעור עם בירו

מתמטיקה כל הכיתה – ברזילמתמטיקה קבוצה 2 – ברזיל/ עברית קבוצה 1 – אנגליה

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

תאטרון – הולנד/ יצירתיות – בית א-ב

 

 

 

סקראץ – ונצואלה/ RDND – חצר מזרח רחוקמדעי הסביבה – ברזיל/ יצירתיות – בית א-ב/ שירה ופיתוח קול – הולנדאוצרות קדם – הודו

 

בעלי חיים

ונצואלה

ספרותאטרון בירו – הולנד

 

9:30-10:15

פנאי

10:00-10:50

מרכז תאטרון – הולנד

ועדת עיתון – ונצואלה

מרכז קיימות – אוקיינוס/

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מרכז קיימות – אוקיינוס/ שירה ופיתוח קול – הולנדמרכז מחול – מזרח רחוקמרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מתמטיקה קבוצה 1 – ונצואלה/ עברית קבוצה 2 – אנגליה

10:30-11:15

שיעור 3

10:50-11:35

אמנות קבוצה 2 – אנגליה/ עברית קבוצה 1 – ברזילעברית קבוצה 1 – אוסטרליה/מתמטיקה קבוצה 2 – ברזיל/

 

אנגלית – הודו/

 

מחול – בית אב/ שירה ופיתוח קול-הולנד

/ יצירתיות-בית גד

סקרנות – נושא אישיפרלמנט/מפגש

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

אמנות קבוצה 1 – אנגליה/

עברית קבוצה 2 – ברזיל

עברית קבוצה 2 – אוסטרליה/ מתמטיקה קבוצה 1 – ברזילחנ"ג – אוקיינוס/

 

מועדון קריאה – ספרייה

 

סקרנות – נושא אישי 
שיעור 5

12:45-13:30

מפגש גלית/שירה  – ברזיל וונצואלהמפגש מיכל/גלית/שירה

ברזיל, ונצואלה ובית

גיטרה – אנגליה/ יצירתיות – ברזיל 

מתמטיקה כל הכיתה – ברזיל

מפגש גלית/מיכל/שירה

בית, ונצואלה וברזיל

 

 

 

 

 

 

כיתה ג

 אבגדהו
בוקר טוב חונך      
שיעור 1

8:15-9:00

מתמטיקה  – פרו / ניסויים בכיף- אורוגוואי /

קולנוע – ונצואלה

עברית – אוסטרליה/

מדעי הסביבה – יפן

 

אנגלית קבוצה 1 – הודו/ מתמטיקה – פרווועדות/

שיעור עם בירו

עברית – אנגליה/ כישורי חיים – יפןאנגלית קבוצה 2 – הודו/ מתמטיקה – פרו

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

ספרותאטרון – יפן/

מתמטיקה – פרו /

יצירתיות/

עברית – ונצואלה

עברית – אוסטרליה/ ערבית – הודו/

RDND – חצר מזרח רחוק/

מתמטיקה – פרו

חנג – אוקיינוס/ מועדון  קריאה – ספריה/ שירה ופיתוח קול – הולנדמרכז אמנות – אנגליה/

מדעי הסביבה – יפן/

עברית – אנגליהעברית – אנגליה

 

9:30-10:15

פנאי

10:00-10:50

מרכז תאטרון – הולנד

ועדת עיתון – ונצואלה

 

מרכז קיימות – אוקיינוס /

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מרכז קיימות – אוקיינוס

ליגות – אוקיינוס

שירה ופיתוח קול – הולנד

מתמטיקה – פרו

מרכז מחול – מזרח רחוק

מרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

אוצרות קדם – הודו/ גיטרה – בית ג-ד

 

 

10:30-11:15

שיעור 3

10:50-11:35

אנגלית קבוצה 2 – הודו/ מתמטיקה – פרואמנות – אנגליה/ מתמטיקה – פרו/

RDND – חצר מזרח רחוק

עברית – ברזילחנג – אוקיינוס/

מרכז אמנות – אנגליה

/ יצירתיות בג/

שיעור עם רובי/

סקרנות – נושא אישיפרלמנט/מפגש

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

אנגלית קבוצה 1 – יפן/

מתמטיקה – פרו/

אמנות – אנגליה/ קולנוע – ונצואלה/ מתמטיקה – פרומפגש אבי – בית גד/ רובי – יפןשיעור עם רובי/

אמנות – אנגליה

 

סקרנות – נושא אישי 
שיעור 5

12:45-13:30

מפגש בירו –

בית ג-ד

מפגש – בית, הולנד ואנגליהעברית – ברזיל/ מתמטיקה – פרואמנות – אנגליה/ מחול – בית ג-ד/

מתמטיקה – פרו

מפגש בירו/רובי/אבי – בית אנגליה והולנד 

 

 

 

 

 

כיתה ד

 אבגדהו
בוקר טוב חונך      
שיעור 1

8:15-9:00

אנגלית קבוצה 2 – הודו/  מתמטיקה – פרועברית – אוסטרליה/ מדעי הסביבה – יפןמתמטיקה – פרו/ חנ"גוועדות/

שיעור עם בירו

עברית – אנגליה / קולנוע – ונצואלה*תחנה מרכזית מתמטיקה – פרו

 

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

אנגלית קבוצה 1 – הודו/

מתמטיקה – פרו

עברית – ונצואלה

 

עברית – אוסטרליה

 

RDND – חצר מזרח רחוק

/מתמטיקה – פרו

אנגלית קבוצה 2 – הודו/ מועדון קריאה – ספריהמרכז אמנות – אנגליה/ מדעי הסביבה – יפן/

 

עברית – אנגליה / כישורי חיים – יפן*תחנה מרכזית

עברית – אנגליה

9:30-10:15

פנאי

10:00-10:50

מרכז תאטרון – הולנד

ועדת עיתון – ונצואלה

 

מרכז קיימות – אוקיינוס/

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מרכז קיימות – אוקיינוס

ליגות – אוקיינוס

שירה ופיתוח קול – הולנד

מתמטיקה – פרו /

מרכז מחול – מזרח רחוק

מרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

שיעור עם בירו – הולנד/

גיטרה – בית ג-ד/ אוצרות קדם – הודו

10:30-11:15

שיעור 3

10:50-11:35

חונכות גנים – הולנד וגנים/

מתמטיקה – פרו

ערבית – הודו/ אמנות – אנגליה/ מתמטיקה – פרו/

RDND – חצר מזרח רחוק

עברית – ברזיל

/ קולנוע – ונצואלה

מרכז אמנות – אנגליה /

חקר רובוטיקה עם רובי /

ספרותאטרון – יפן

סקרנות – נושא אישיפרלמנט/מפגש

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

מתמטיקה – פרו/

חנ"ג – אוקיינוס

אמנות – אנגליה/ מתמטיקה – פרומפגש אבי/רובי – בית ואנגליהחקר רובוטיקה עם רובי / אמנות – אנגליהסקרנות – נושא אישי 
שיעור 5

12:45-13:30

אנגלית כל הקבוצה – הודו ויפןמפגש אבי/רובי/בירו – בית הולנד ואנגליהאנגלית קבוצה 1 – הודו/

מתמטיקה – פרו/

עברית – ברזיל

אמנות – אנגליה/ מחול – בית ג-ד/ מתמטיקה – פרומפגש בירו/אבי/רובי – בית אנגליה והולנד 

 

 

 

 

 

כיתה ה

 אבגדהו
בוקר טוב חונך      
שיעור 1

8:15-9:00

מתמטיקה – פרו/היסטוריה – הודו/

אמנות – אנגליה

אמנות – אנגליה/ מתמטיקה – פרו/ עברית – אוסטרליהוועדות/

שיעור עם בירו

קולנוע – ונצואלה/ עברית-אוסטרליה*תחנה מרכזית מתמטיקה – פרו

 

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

מתמטיקה – פרו/ עברית – אוסטרליהספרותאטרון – הולנד/ אמנות – אנגליה/

RDND – חצר מזרח רחוק /

מתמטיקה – פרו

אמנות – אנגליה

/ עברית – אוסטרליה

חנג – אוקיינוס/

עברית – אוסטרליה/ מרכז אמנות – אנגליה/

 

 עברית-אוסטרליה/ שירה ופיתוח קול-הולנד*תחנה מרכזית 9:30-10:15
פנאי

10:00-10:50

חנ"ג – אוקיינוס /

מרכז תאטרון – הולנד

ועדת עיתון – ונצואלה

מרכז קיימות – אוקיינוס/

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מרכז קיימות – אוקיינוס

ליגות – אוקיינוס

מתמטיקה – פרו

שירה ופיתוח קול – הולנד /

מרכז מחול-מזרח רחוק

 מרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מדעי הסביבה – יפן/

עברית – אוסטרליה/

10:30-11:15

שיעור 3

10:50-11:35

חונכות גנים – הולנד וגנים/ עברית – אוסטרליה/ מתמטיקה – פרומתמטיקה – פרו/

RDND – חצר מזרח רחוק

ערבית – אוסטרליה

/ קולנוע – ונצואלה

אנגלית קבוצה 1 – הודו/

עברית – אוסטרליה/

מרכז אמנות – אנגליה

חקר רובוטיקה עם רובי

סקרנות – נושא אישיפרלמנט/מפגש

 

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

מתמטיקה – פרו/

עברית – אוסטרליה/ אנגלית קבוצה 1 – הודו

אנגלית קבוצה 2 – הודו/ מתמטיקה – פרו/ערבית – אוסטרליה

/ שירה ופיתוח קול – הולנד/

 

מפגש סיביל/איריס – בית והודו

/ מחול  – מזרח רחוק

חקר רובוטיקה עם רובי

סקרנות – נושא אישי 
שיעור 5

12:45-13:30

מפגש איריס/ סיביל – בית והודואנגלית כל הכיתה – אוסטרליהמדעי הסביבה – יפן/ היסטוריה – אוסטרליה/ מתמטיקה – פרואנגלית קבוצה 2 – הודו/

מתמטיקה – פרו/

עברית – אוסטרליה

מפגש איריס/סיביל

/ גולן מזרחנות  – בית, הודו ויפן

 

 

 

 

 

 

 

כיתה ו

 אבגדהו
בוקר טוב חונך      
שיעור 1

8:15-9:00

אנגלית – בית ה-ו

 

היסטוריה – הודו

/ אמנות – אנגליה

 

אמנות – אנגליה/

עברית – אוסטרליה

וועדות/

שיעור עם בירו

עברית – אוסטרליה*תחנה מרכזית

 

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

חנ"ג – אוקיינוס/

עברית – אוסטרליה

אמנות – אנגליה/

RDND – חצר מזרח רחוק

אמנות – אנגליה/

עברית – אוסטרליה/ מתמטיקה – פרו

 

אנגלית – בית ה-ו/  עברית – אוסטרליה/ מרכז אמנות – אנגליהעברית – אוסטרליה / קולנוע – ונצואלה/ שירה ופיתוח קול-הולנד*תחנה מרכזית/

 

9:30-10:15

פנאי

10:00-10:50

מרכז תאטרון – הולנד

מתמטיקה – פרו

ועדת עיתון – ונצואלה

מרכז קיימות  – אוקיינוס/ מתמטיקה – פרו/

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

 

10-10:30 שיקום ספרייה

ליגות – אוקיינוס

מרכז קיימות – אוקיינוס

שירה ופיתוח קול – הולנד /

מרכז מחול – מזרח רחוק

 

 

מרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

מדעי הסביבה – יפן/ עברית – אוסטרליה/

10:30-11:15

שיעור 3

10:50-11:35

חונכות גנים – הולנד וגנים/ עברית – אוסטרליה/אנגלית – בית ה-ו/

RDND – חצר מזרח רחוק

ערבית – אוסטרליה/

מתמטיקה – פרו

עברית – אוסטרליה/ מרכז אמנות – אנגליה /

מתמטיקה – פרו/

חקר רובוטיקה עם רובי

סקרנות – נושא אישימפגש/פרלמנט

 

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

 

קולנוע – ונצואלה/

עברית – אוסטרליה

ספרותאטרון – הולנדערבית – אוסטרליה/ מתמטיקה – פרו/

שירה ופיתוח קול – הולנד

מפגש איריס/סיביל – בית והודו

חקר רובוטיקה עם רובי

סקרנות – נושא אישי 
שיעור 5

12:45-13:30

מפגש איריס/סיביל – בית והודוכישורי חיים – הודו/ מתמטיקה – פרוהיסטוריה – אוסטרליה/

מדעי הסביבה – יפן

חנ"ג – אוקיינוס/

עברית – אוסטרליה

מפגש איריס/סיביל/גולן (מזרחנות) – בית הודו ויפן 

 

 

 

 

 

 

כיתה ז-ח

 אבגדהו
בוקר טוב חונך      
שיעור 1

8:15-9:00

מפגש – בית ז-חאנגלית – בית ז-חהיסטוריה – יפן/

עברית – אוסטרליה

וועדות/

שיעור עם בירו

ספרותאטרון – הולנד/ עברית – אוסטרליה*תחנה מרכזית

 

 

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

אנגלית – בית ז-ח/

עברית – אוסטרליה

אנגלית – בית ז-ח/

RDND – חצר מזרח רחוק

היסטוריה – יפן/

עברית – אוסטרליה/

מתמטיקה – פרו

 

עברית – אוסטרליה/

מרכז אמנות – אנגליה

קולנוע – ונצואלה/ עברית -אוסטרליה/ שירה ופיתוח קול-הולנד*תחנה מרכזית

9:30-10:15

פנאי

10:00-10:50

מרכז תאטרון – הולנד

מתמטיקה – פרו

ועדת עיתון – ונצואלה

מרכז קיימות – אוקיינוס /

מתמטיקה – פרו/

RDND – הודו וחצר מזרח רחוק

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

ליגות – אוקיינוס

מרכז קיימות – אוקיינוס

חנ"ג  – אוקיינוס/

שירה ופיתוח קול – הולנד

מרכז מחול

 

 

מרכז קיימות – אוקיינוס

 

 

10-10:30 שיקום ספרייה

עברית – אוסטרליה

 

שיעור 3

10:50-11:35

חונכות גנים – הולנד וגנים/ עברית – אוסטרליה/ ספרותאטרון – הולנד/

RDND – חצר מזרח רחוק

אמנות – אנגליה/ מתמטיקה – פרו/ 

מתמטיקה – פרו

עברית – אוסטרליה/ מרכז אמנות – אנגליה

חקר רובוטיקה עם רובי

סקרנות – נושא אישיפרלמנט/מפגש

 

11:45-12:30

שיעור 4

11:45-12:30

קולנוע – ונצואלה/

עברית – אוסטרליה

ערבית – יפן/

 

אמנות – אנגליה/ מתמטיקה – פרו/

שירה ופיתוח קול – הולנד

מתמטיקה – פרו/

חקר רובוטיקה עם רובי

סקרנות – נושא אישי 
שיעור 5

12:45-13:30

חנג – אוקיינוס/

עברית – אוסטרליה

 

ערבית – יפן/ מתמטיקה – פרומפגש ליטל – ביתעברית – אוסטרליה/ מדעי הסביבה – יפן

 

מפגש ליטל/ליאת/

גולן (מזרחנות) – בית, יפן ואוסטרליה

 
שיעור 6

13:30-14:15

להקה – אבי עד 15:00     

                             

מיינדפולנס – סיביל

מנהיגות – ליאור שטיינפלד (אבא)

יחד נחיה – איריס

תכנות – אבי

יוגה – גלית ששון

רובוטיקה – רובי והורים מנטורים

                             

 

 

 

המערכת של _______________________________

 אבגדהו
שיעור 1

8:15-9:00

 

 

 

 

  וועדות  
שיעור 2

9:15-10:00

 

 

 

 

     
פנאי

10:00-10:50

      
שיעור 3

10:50-11:35

 

 

 

 

    11:30-11:45

זמן ניקיון

שיעור 4

11:45-12:30

 

 

 

 

    מפגש/פרלמנט

11:45-12:30

 

שיעור 5

12:45-13:30

 

 

 

 

     

 

כניסה למערכת