חגי ישראל

החגהתאריךהערות
ראש השנהערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון,  שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ו עד ב' בתשרי התשע"ז, 4-2  באוקטובר 2016.  הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשע"ז, 5 באוקטובר 2016.
יום הכיפוריםערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט'-י' בתשרי התשע"ז,  12-11 באוקטובר 2016. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התשע"ז, 13 באוקטובר 2016.
חג הסוכותערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התשע"ז,  16 באוקטובר 2016, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי  התשע"ז, 25 באוקטובר 2016. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ז, 26 באוקטובר 2016.
חג הסיגד*יום רביעי, כ"ט בחשוון התשע"ז, 30 בנובמבר 2016.חג הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך.
חנוכהמיום שני, כ"ו בכסלו התשע"ז,

26 בדצמבר 2016, עד יום ראשון, ג' בטבת התשע"ז, 1 בינואר 2017.

הלימודים יתחדשו ביום שני, ד' בטבת התשע"ז, 2 בינואר 2017.

 

ט"ו בשבטיום שבת, ט"ו בשבט התשע"ז,

11 בפברואר 2017.

פוריםהימים ראשון ושני, י"ד ו-ט"ו באדר  התשע"ז, 13-12 במרס 2017.  הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ט"ז באדר התשע"ז, 14 במרס 2017.
פסחמיום ראשון,  ו' בניסן התשע"ז, 2 באפריל 2017, עד יום שלישי, כ"ב בניסן התשע"ז, 18 באפריל  2017. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן התשע"ז, 19 באפריל  2017.
יום העצמאותיום שלישי, ו' באייר התשע"ז, 2 במאי 2017. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ז' באייר התשע"ז , 3 במאי 2017.יום העצמאות נדחה.
ל"ג בעומריום ראשון, י"ח באייר התשע"ז, 14 במאי 2017. הלימודים יתחדשו ביום שני, י"ט באייר התשע"ז, 15 במאי 2017.
יום ירושליםיום רביעי, כ"ח באייר התשע"ז, 24 במאי 2017.יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.
חג השבועותערב החג, החג ואסרו חג, הימים שלישי, רביעי וחמישי, ה'-ז' בסיוון התשע"ז, 30 במאי עד 1 ביוני 2017.  הלימודים יתחדשו ביום שישי, ח' בסיוון התשע"ז, 2 ביוני 2017.

 לוח חופשות צהרון

מועדימיםתאריך
ראש השנהראשון-שלישי2-4/10
יום כיפורשלישי-רביעי11-12/10
סוכותראשון – שני16-17/10
חול המועדחמישי20/10
הושענה רבהראשון23/10
שמחת תורהשני24/10
חנוכהחמישי29/12
חנוכהראשון01/01/17
פורים ושושן פוריםראשון – שני12-13/03
פסחראשון – שני9-17/04
יום הזכרון (נדחה) שני01/05
יום העצמאות (נדחה) שלישי02/05
ל"ג בעומרראשון14/05
שבועותשלישי – רביעי30-31/05

 

כניסה למערכת