עדכונים

תמונות אחרונות

IMG_5563

חינוך דמוקרטי

מהו חינוך דמוקרטי

התפישה החינוכית שבבסיס החינוך הדמוקרטי צומחת מתוך השאלה: מהו...
By schoolyAdmin | 2 במרץ 2016 | חינוך דמוקרטי

הלמידה בשחף- פדגוגיה חדשנית תשע"ח

על פי חזוננו תהליך למידה משמעותי מושג ע"י מתן אפשרות...
By schoolyAdmin | 2 במרץ 2016 | חינוך דמוקרטי

ארבע רשויות

בית הספר הדמוקרטי "שחף" מאורגן באופן דמוקרטי. העיקרון הדמוקרטי...
By schoolyAdmin | 2 במרץ 2016 | חינוך דמוקרטי

ועדות שחף

מהן הועדות בבית החינוך "שחף"? במדינה דמוקרטית, הרשות המבצעת היא...
By schoolyAdmin | 2 במרץ 2016 | חינוך דמוקרטי

חונכות בשחף

התלמידים בשחף נקראים לעצב את עולמם, למלא אותו בתוכן,...
By schoolyAdmin | 2 במרץ 2016 | חינוך דמוקרטי

שאלות ותשובות

מהי למידה בחינוך הדמוקרטי? הורים רבים מבקשים למצוא חלופה...